zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 14 (1264) z dnia 18.02.2016

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego

Brak ubezpieczenia chorobowego uniemożliwia m.in. osobom bezrobotnym i studentom skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego, z tytułu porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Przez odpowiedni dla tego świadczenia okres, począwszy od 1 stycznia 2016 r., mogą oni jednak pobierać świadczenie rodzicielskie. Przyznawane jest ono, niezależnie od dochodów rodziny, w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Trzeba jednak wystąpić ze stosownym wnioskiem, najlepiej przed upływem 3 miesięcy od zajścia okoliczności uzasadniającej przyznanie świadczenia.

Osoby uprawnione

Świadczenie rodzicielskie zostało włączone do katalogu świadczeń rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Mogą się o nie ubiegać:

 • matka lub - w określonych przez ustawodawcę przypadkach - ojciec dziecka albo
   
 • opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza (z wyjątkiem zawodowej albo osoba, która przysposobiła dziecko - w razie objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Dotyczy to zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przy czym świadczenie rodzicielskie nie przysługuje w sytuacjach, o których mowa w art. 17c ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a więc m.in. wówczas, gdy co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Przez rok lub dłużej

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres odpowiedni dla wypłaty zasiłku macierzyńskiego za wskazane urlopy z tytułu macierzyństwa. W zależności od liczby urodzonych przy jednym porodzie lub przysposobionych/objętych opieką jednocześnie dzieci, należne jest zatem przez: 52, 65, 67, 69 lub 71 tygodni, liczonych od dnia:

 • porodu albo
   
 • objęcia opieką/przysposobienia dziecka - przy czym nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko odpowiednio 7. lub 10. roku życia.


Kalkulator urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Choć świadczenie wprowadzono z początkiem bieżącego roku, mogą z niego korzystać również rodzice i opiekunowie dzieci urodzonych lub objętych opieką/przysposobionych przed 1 stycznia 2016 r. W takim przypadku jednak okres jego pobierania będzie krótszy. Prawo do świadczenia może być bowiem przyznane dopiero od 1 stycznia 2016 r. do końca należnego okresu, liczonego odpowiednio od dnia porodu lub objęcia opieką/przysposobienia dziecka.

Na wniosek

Aby jednak organ rentowy mógł ustalić prawo do świadczenia rodzicielskiego oraz podjąć jego wypłatę, osoba zainteresowana powinna wystąpić ze stosownym wnioskiem. Jego wzór został określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284).

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Przy czym w celu pobierania świadczenia przez maksymalny przewidziany ustawą okres, wniosek powinien być złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia:

 • urodzenia lub przysposobienia/objęcia opieką dziecka, albo
   
 • 1 stycznia 2016 r. - gdy dziecko przyszło na świat lub zostało przysposobione/objęte opieką przed tą datą.

Opóźnienie skutkuje przyznaniem prawa do świadczenia począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, i to pod warunkiem, że w momencie występowania o świadczenie nie minął jeszcze okres, za który może być ono wypłacane (patrz tabela).

Wypłata świadczenia z reguły następuje nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane. W przypadku jednak złożenia wniosku w sprawie ustalenia stosownych uprawnień po 10. dniu miesiąca, świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Z reguły 1.000 zł

Miesięczna wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1.000 zł. Wyjątek stanowi świadczenie należne z tytułu urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych. Wówczas bowiem wypłacane jest ono jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeśli natomiast świadczenie rodzicielskie przysługuje za niepełny miesiąc, należną kwotę ustala się poprzez podzielenie kwoty świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu i pomnożenie otrzymanej kwoty przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Ostateczna kwota zaokrąglana jest do 10 groszy w górę.

Przykładowe okresy należnego świadczenia rodzicielskiego
Data urodzenia,
objęcia opieką albo przysposobienie dziecka
Data złożenia wniosku
w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego
Okres należnego
świadczenia rodzicielskiego
25 czerwca 2015 r. 16 marca 2016 r. od 1 stycznia do 22 czerwca 2016 r.
5 kwietnia 2016 r. od 1 kwietnia do 22 czerwca 2016 r.
27 czerwca 2016 r. brak prawa do świadczenia
12 stycznia 2016 r. 4 kwietnia 2016 r. od 12 stycznia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
10 maja 2016 r. od 1 maja 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
17 stycznia 2017 r. brak prawa do świadczenia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.