zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

Świadczenia opiekuńcze wobec zachowania ważności orzeczeń o niepełnosprawności

W katalogu świadczeń rodzinnych znajdują się świadczenia opiekuńcze. Prawo do nich ustalane jest m.in. w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, stanowiące jedno z kryteriów przy ocenie czy osoba ubiegająca się o dane świadczenie spełnia warunki do jego otrzymania. Odpowiednie znaczenie ma również data ważności takiego orzeczenia. Przeciwdziałając COVID-19 ustawodawca określił konkretne zasady związane z zachowaniem ważności tych orzeczeń, co może mieć wpływ na świadczenia opiekuńcze.

Świadczenia opiekuńcze

Do świadczeń opiekuńczych należy zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne. Warunki nabywania prawa do nich regulują odpowiednio art. 16, art. 16a i art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest przez organ właściwy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Tak wynika z art. 24 ust. 2 oraz art. 3 pkt 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ta fundamentalna zasada nie jest jednak stosowana do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności. W jego bowiem przypadku istnieje możliwość ustalenia do niego prawa począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia zostanie złożony w w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Przy ustalaniu prawa do świadczeń opiekuńczych znaczenie ma również termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności (patrz tabela).

Zachowanie ważności orzeczeń

Orzeczenie o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności stanowiące podstawę do ustalania prawa i wypłaty świadczeń opiekuńczych wydawane są w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze przeciwdziałanie COVID-19, ustawodawca uregulował kwestie związane z wydanymi wymienionymi orzeczeniami na czas określony, których ważność upłynęła albo upływa w ściśle określonym przez ustawodawcę czasie (patrz ramka). Ten wyjątkowy tryb zachowania ważności orzeczeń określony został w art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwanej specustawą w sprawie COVID-19. Przepis ten dodany został ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Znaczenie zachowania ważności orzeczeń

Na etapie prac legislacyjnych zwrócono uwagę, że orzeczenie pozwala korzystać z szeregu form pomocy i uprawnień, do których należą m.in. świadczenia rodzinne. Ponadto projektodawca podkreślał, że w przypadku, w którym osoba wnioskująca o wydanie orzeczenia nie uzyska orzeczenia jako dokumentu potwierdzającego jej niepełnosprawność, traci prawo do wielu ulg, uprawień i świadczeń pieniężnych, tym samym nie będzie mogła również korzystać z różnych form rehabilitacji. Przerwanie ciągłości procesu orzekania oraz znaczny okres oczekiwania na wydanie orzeczenia mógłby zatem wywołać wiele negatywnych skutków m.in. dla osób niepełnosprawnych.

Mając na względzie powyższe okoliczności projektodawcy proponowali zachowanie ważności omawianych orzeczeń wskazując ich maksymalny termin. Zaznaczyli przy tym, że jeśli w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zostaną wprowadzone przepisy mające na celu przedłużenie czasowe ważności orzeczeń, niezbędne wydaje się także wprowadzenie regulacji wprost wskazujących sposób postępowania ze świadczeniami przyznanymi z pomocy społecznej w związku z tymi orzeczeniami o niepełnosprawności.

Z zaproponowanego rozwiązania wynika jednak jedynie, że z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznawanie lub aktualizacja prawa do:

 • świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz
   
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

w szczególności osobie, która została poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę zakaźną, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sprawowania opieki może nastąpić w szczególności na podstawie:

 • rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz
   
 • dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub od członków jej rodziny.

Stanowi o tym art. 15o ust. 2 specustawy w sprawie COVID-19.

Trudno wywnioskować, czy przepis ten pozwoli organowi właściwemu na przedłużenie o odpowiedni okres przyznanych świadczeń opiekuńczych. Jest on jednak jedynym regulującym kwestie związane ze świadczeniami opiekuńczymi. Wydaje się, że powinno tak się stać, jeśli nie w oparciu o ten przepis to o inne regulacje, w szczególności przy uwzględnieniu celu, jakiemu ma służyć zachowanie ważności orzeczeń w dobie przeciwdziałania COVID-19.


Orzeczenia związane z niepełnosprawnością pozwalają korzystać ze świadczeń opiekuńczych.

Okres, na który ustalane jest prawo do świadczeń opiekuńczych
Rodzaj świadczenia opiekuńczego Okres, na który przyznawane jest świadczenie opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny Prawo do świadczeń ustala się na czas nieokreślony lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia - jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy Prawo do świadczenia ustala się na okres zasiłkowy lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego - jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Zasady dotyczące zachowania ważności orzeczeń związanych z niepełnosprawnością

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

- upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie specustawy w sprawie COVID-19, a więc od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- upływa w terminie od dnia wejścia w życie specustawy w sprawie COVID-19, tj. od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60. dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.