zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny

Osoby wymagające opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, a także osoby, które ukończyły 75 lat, mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli są uprawnione do emerytury lub renty, przysługuje im dodatek pielęgnacyjny. Nie oznacza to jednak, że mogą pobierać jednocześnie oba te świadczenia.

Tylko jedno świadczenie

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny, choć podobne z nazwy, są różnymi świadczeniami (patrz tabela), wypłacanymi:

 • przez różne organy,
   
 • na podstawie odrębnych przepisów,
   
 • w zróżnicowanej wysokości.

I choć zdarzają się osoby (zwłaszcza w wieku powyżej 75 lat), które spełniają warunki do uzyskania prawa zarówno do jednego, jak i drugiego świadczenia, to nie mogą ich pobierać jednocześnie. Wynika to wprost z art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Podobnie osobie, która:

 • ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym i/lub
   
 • jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

po ukończeniu 75 lat przysługuje odpowiednio tylko jeden zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek korzystniejszy

Biorąc pod uwagę wysokość obu omawianych świadczeń (153 zł i 215,84 zł) korzystniejszy jest dodatek pielęgnacyjny. Mogą na niego jednak liczyć wyłącznie osoby uprawnione do emerytury lub renty:

 • uznane przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS, za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (oba warunki muszą wystąpić jednocześnie) lub
   
 • które ukończyły 75 lat.

Przewiduje tak art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej dalej ustawą emerytalną.

Co istotne, w tym drugim przypadku dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest do emerytury lub renty z urzędu, począwszy od miesiąca, w którym świadczeniobiorca ukończył 75 lat, chyba że pobiera już ten dodatek ze względu na orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Obowiązek informacyjny

Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, korzystając z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosku w tej sprawie (SR-3), podpisuje się pod oświadczeniem służącym ustaleniu uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego. Oświadcza w nim m.in., że osoba, której wniosek dotyczy:

 • nie pobiera zasiłku pielęgnacyjnego w innej instytucji oraz
   
 • nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,

a także, że jest świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nadpłata świadczenia

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny (na wniosek lub z urzędu) za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę kwotę na rachunek bankowy organu właściwego.

Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Mowa o tym w art. 16 ust. 7 i 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego
Zasiłek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny
Organ ustalający prawo i wypłacający dane świadczenie

wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie lub otrzymującej świadczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
lub inny organ emerytalno-rentowy
Osoby uprawnione
- niepełnosprawne dziecko,
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia, legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
- osoba, która ukończyła 75 lat
osoba uprawniona do emerytury lub renty, która:
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
- ukończyła 75 lat
Wysokość świadczenia
od 1 września 2006 r. - 153 zł miesięcznie (wysokość zasiłku pielęgnacyjnego podlega weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin) od 1 marca 2018 r. - 215,84 zł miesięcznie (kwotę dodatku pielęgnacyjnego podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja)
Kryterium dochodowe
brak brak
Prawo do świadczenia
ustala się:
- na wniosek,
- na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony,
- począwszy od miesiąca, w którym:
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, albo
złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności - jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- przyznawane jest przez organ rentowy:
na wniosek zainteresowanego - na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub - w drugiej instancji - komisji lekarskiej ZUS, ustalającego/j całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, lub
z urzędu - dla osoby, która ukończyła 75 lat,
- przysługuje odpowiednio:
przez okres wskazany w decyzji organu rentowego - w przypadku orzeczonej czasowej całkowitej niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub
na stałe, np. dla osoby powyżej 75. roku życia z zastrzeżeniem jak niżej
Okoliczności uniemożliwiające przyznanie lub pozbawiające prawa do świadczenia
nie przysługuje:
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
- jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie:
- opiekuńczo-leczniczym lub
- pielęgnacyjno-opiekuńczym,
chyba że dana osoba przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu
Podstawa prawna
art. 16, 18, 23-24 ustawy
o świadczeniach rodzinnych
art. 75 ustawy emerytalnej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.12. 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.