zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 38 (1288) z dnia 12.05.2016

Prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci rozwodzących się rodziców

Jestem w trakcie rozwodu z mężem, który wyprowadził się z domu, gdzie mieszkam z dwójką naszych wspólnych dzieci (w wieku 5 i 12 lat). Jak w tej sytuacji gmina ustali dochód mojej rodziny dla celów uprawnień do 500 zł na pierwsze dziecko?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwsze dziecko w rodzinie, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty:

 • 800 zł lub
   
 • 1.200 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rozpoczynający się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończący 30 września 2017 r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Kwestie te reguluje art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 48 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Co istotne, w świetle art. 2 przywołanej ustawy, przy ustalaniu uprawnień do 500 zł na pierwsze dziecko, brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) wszystkich członków rodziny, za których uznaje się:

 • małżonków,
   
 • rodziców dzieci,
   
 • opiekuna faktycznego dziecka oraz
   
 • zamieszkujące wspólnie z wymienionymi wyżej osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Przepisy nie przewidują odrębnego traktowania małżonków w trakcie toczącej się sprawy rozwodowej.

Dlatego też, zgodnie z sugestią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, (źródło: www.mpips.gov.pl) w celu uzyskania szczegółowych, wiążących informacji dotyczących sposobu ustalania dochodu w indywidualnej sprawie, należy się zwrócić do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Organ ten ustali w indywidualnej sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie czy świadczenie wychowawcze przysługuje.

Warto dodać, iż w przypadku gdy rodzice się rozwodzą, świadczenie wychowawcze przysługuje temu z rodziców, który zamieszkuje z dzieckiem/dziećmi i na utrzymaniu którego dziecko/dzieci się znajduje/znajdują.

Jeśli rozstrzygnięcie organu właściwego okaże się niekorzystne dla zainteresowanej i w efekcie otrzyma ona decyzję odmawiającą jej prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, może skorzystać z możliwości wniesienia odwołania, zgodnie z zawartym w niej pouczeniem.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60