zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 57 (1307) z dnia 18.07.2016

Zawarcie związku małżeńskiego pozbawia prawa do zasiłku rodzinnego

Moja córka w styczniu 2016 r. ukończyła 18 lat. Ze względu na fakt, iż nadal uczy się w technikum, w dalszym ciągu pobieram na nią zasiłek rodzinny. W sierpniu br. planuje jednak wyjść za mąż. Czy wpłynie to na uprawnienia do zasiłku rodzinnego?

TAK. Z zasiłku rodzinnego mogą korzystać rodzice i opiekunowie dzieci, do ukończenia przez nie odpowiednio:

 • 18. roku życia lub
   
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
   
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Stanowi o tym art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).

Jeżeli zatem dziecko kończące 18 lat jest uczniem, z reguły rodzice/opiekunowie nadal mogą pobierać na nie zasiłek rodzinny, chyba że zajdzie któraś z okoliczności wymienionych w art. 7 przywołanej ustawy. W przepisie tym ustawodawca określił sytuacje, w jakich świadczenie rodzinne nie przysługuje. Ma to miejsce m.in. wówczas, gdy:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim albo
   
 • pełnoletnie dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Fakt wyjścia za mąż córki Czytelniczki nie pozostanie zatem bez wpływu na jej uprawnienia do zasiłku rodzinnego. Dlatego też powinna o nim bezzwłocznie powiadomić organ właściwy wypłacający świadczenie. Jeśli tego nie zrobi, pobierane świadczenia rodzinne na zamężną już córkę będą nienależne i Czytelniczka będzie zobowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

Należy przypomnieć, iż za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się m.in. świadczenia wypłacone, mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie do nich prawa, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60