zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016

Świadczenia rodzinne należne na uczące się dzieci

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Ponieważ wydatki te wzrastają w okresie nauki, ustawodawca przewidział do tego świadczenia różnego rodzaju dodatki. Wypłacane są one na wniosek osoby uprawnionej do zasiłku rodzinnego odpowiednio jednorazowo, w okresie trwania roku szkolnego lub przez pełny okres zasiłkowy.

Prawo do zasiłku

Rodzice, opiekunowie prawni i faktyczni dzieci, a także osoby uczące się mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego.

Przysługuje ono, po spełnieniu kryterium dochodowego, do ukończenia przez dziecko odpowiednio:

 • 18. roku życia lub
   
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
   
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Przy czym za osobę uczącą się uznawana tu jest osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym albo ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Dodatki do świadczenia

Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą również korzystać z różnego rodzaju dodatków do tego świadczenia. Pełny ich katalog został wymieniony w art. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, z czego część przysługuje na uczące się dzieci. Chodzi tu o dodatki z tytułu:

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
   
 • rozpoczęcia roku szkolnego oraz
   
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasady ich przyznawania oraz wypłaty zostały określone odpowiednio w art. 13, 14 i 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych (patrz tabela).

Na wniosek

Dodatki do zasiłku rodzinnego przyznawane są na wniosek osoby uprawnionej. Z reguły składa się go przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, poprzez wypełnienie odpowiednich pozycji wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284). Chodzi tu o odpowiednie pozycje w Części I pkt 2 oraz Część V i VI formularza wniosku.


Formularze wniosku oraz wymaganych zaświadczeń i oświadczeń dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Warto przy okazji przypomnieć, iż wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Przekroczenie tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. O dodatek z tytułu rozpoczętego właśnie roku szkolnego 2016/2017 r. należy zatem wystąpić najpóźniej w dniu 31 października 2016 r., tj. w trwającym jeszcze okresie zasiłkowym 2015/2016.

Wymagane załączniki

Fakt rozpoczęcia lub kontynuowania nauki w szkole osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego świadczenia potwierdza odpowiednio:

 • zaświadczeniem szkoły albo oświadczeniem o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub
   
 • zaświadczeniem szkoły wyższej albo oświadczeniem o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

Natomiast osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dodatkowo musi dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
   
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,
   
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wzory wymaganych zaświadczeń i oświadczeń zostały określone w załącznikach nr 2, 3, 9 i 10 do przywołanego wcześniej rozporządzenia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego na uczące się dzieci
Rodzaj dodatku do zasiłku rodzinnego Wysokość dodatku* (w okresie zasiłkowym) Okres wypłaty dodatku
od 1.11.2015 r.
do 31.10.2016 r.
od 1.11.2016 r.
do 31.10.2017 r.
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego;
100,00 zł raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
na dziecko w wieku
do ukończenia 5.roku życia
przez okres zasiłkowy
80,00 zł 90,00 zł
powyżej 5. roku życia
do ukończenia 24. roku życia
100,00 zł 110,00 zł
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- w związku z:
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
105,00 zł 113,00 zł przez 10 miesięcy w roku - w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego
- dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
63,00 zł 69,00 zł
* Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego. Podwyższenie to finansowane jest ze środków własnych gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60