zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1340) z dnia 10.11.2016

Świadczenie 500+ w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem bez kryterium dochodowego

Świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie. Należne jest ono matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Przy czym warunkiem uzyskania prawa do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko w rodzinie jest spełnienie kryterium dochodowego. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty:

  • 800 zł lub
     
  • 1.200 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Kwestię tę reguluje art. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która jednocześnie precyzuje, iż za:

  • pierwsze dziecko traktowane jest z reguły jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia,
     
  • niepełnosprawne uznawane jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Grupa posłów na Sejm zaproponowała, aby świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko było przyznawane wszystkim rodzinom, w których wychowywane jest niepełnosprawne dziecko - niezależnie od dochodu. Co więcej, ich zdaniem powinno być ono wypłacane niezależnie od stopnia niepełnosprawności od urodzenia do ukończenia 18. roku życia dziecka. Jakakolwiek niepełnosprawność dziecka powoduje bowiem dodatkowe, zwiększone wydatki rodziny. Wszystkie dzieci niepełnosprawne wymagają wsparcia, wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne, terapii, rehabilitacji itd. Dotyczy to także dzieci z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zaproponowane zmiany korzystnie wpłyną na sytuację rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Ponadto przy ubieganiu się przez część rodzin o świadczenie wychowawcze nie będzie konieczności wykazywania dochodów.

Przygotowany w tej sprawie projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wpłynął już do Sejmu i został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Zgodnie z założeniem zaproponowane zmiany mają obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60