zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 96 (1346) z dnia 1.12.2016

Świadczenie pielęgnacyjne w 2017 r.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego z reguły rodzicom i opiekunom niepełnosprawnych dzieci, została określona w art. 17 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za sprawą ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) wzrastała ona stopniowo z obowiązującej do 30 kwietnia 2014 r. kwoty 620 zł do docelowych - wypłacanych już w 2016 r. - 1.300 zł. Co więcej, będzie ona podlegała corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia, na zasadach określonych w art. 17 ust. 3a-3d ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nie - jak pozostałe świadczenia rodzinne - weryfikacji co 3 lata.

Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Jest on obliczany jako procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ustalonego w wyniku waloryzacji zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Pierwsza waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego zostanie przeprowadzona w 2017 r. Jej wskaźnikiem będzie procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu 1 stycznia 2017 r. w stosunku do wysokości takiego wynagrodzenia obowiązującego na dzień 1 stycznia 2016 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wynosi 1.850 zł, a od 1 stycznia 2017 r. zostanie podwyższone do kwoty 2.000 zł, co oznacza, że wzrośnie o 8,11%. O taki sam procent wzrośnie również świadczenie pielęgnacyjne i w efekcie od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 1.406 zł, zgodnie z wyliczeniem:

1.300 zł × 108,11% = 1.405,43 zł =>> 1.406 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych w górę).

Kwota ta została ogłoszona w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. (Mon. Pol. poz. 1103).

Zmiana wysokości wypłacanego osobom uprawnionym świadczenia pielęgnacyjnego nastąpi z urzędu, a więc bez konieczności występowania z wnioskiem w tej sprawie.

Warto dodać, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie również w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 972). Znosi ona ograniczenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy jeden z członków rodziny pobiera już świadczenie w związku z opieką nad inną osobą.

Należność za niepełny miesiąc

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się poprzez podzielenie kwoty świadczenia (obecnie 1.300 zł) przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu i pomnożenie otrzymanej kwoty przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Ostateczną kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
w okresie kwota (miesięcznie)
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 1.200 zł
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 1.300 zł
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 1.406 zł

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60