zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017

Świadczenie wychowawcze, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną

Rozstrzygnięcie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, czy w konkretnym przypadku występuje opieka naprzemienna, należy do organu właściwego realizującego świadczenia wychowawcze.


STAN FAKTYCZNY:

W kwietniu 2016 r. zainteresowany złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko. Do wniosku dołączył wyrok, z którego wynika, że wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi powierza się obojgu rodzicom, ustalając miejsce zamieszkania dzieci przy matce. Zainteresowany oświadczył, że miejscem zamieszkania i zameldowania dzieci jest miejsce zamieszkania matki, jednak dzieci przebywają u niego okresowo - zazwyczaj w każdy poniedziałek i wtorek po zajęciach lekcyjnych do wieczora, co drugi weekend, a w czasie wakacji przez 3 tygodnie.

Wójt gminy odmówił przyznania skarżącemu świadczenia. W ocenie organu, nie zostały spełnione przesłanki ustawowe dotyczące posiadania przez skarżącego prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko, gdyż miejscem zamieszkania dzieci jest miejsce zamieszkania ich matki, natomiast pobyt dzieci u skarżącego nie został uregulowany orzeczeniem sądu w sprawie opieki naprzemiennej, a jedynie ustalony ustnie z matką dzieci.

Od decyzji skarżący wniósł odwołanie. SKO utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Na powyższą decyzję zainteresowany wniósł skargę do WSA.


SĄD ORZEKŁ:

WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji.

Sąd wskazał, że jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z akt wynika, iż małżeństwo skarżącego i jego byłej żony zostało rozwiązane na mocy wyroku SO z 2009 r. Sąd nie ustalał kontaktów skarżącego z dziećmi. Orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Sąd wkracza w te relacje dopiero, gdy sami rodzice nie potrafią dojść do porozumienia.

Ponadto pojęcie naprzemiennej opieki rozwiedzionych rodziców nad dzieckiem pojawiło się dopiero w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która weszła w życie w 2016 r., natomiast wyrok, do którego odwołują się organy, został wydany w 2009 r. Chociaż sąd nie ustalał kontaktów skarżącego z córkami, to wydane orzeczenie nie wyklucza możliwości faktycznego sprawowania opieki naprzemiennej nad dziećmi przez oboje rodziców. Czynienie automatycznego założenia, że opieka naprzemienna ma miejsce tylko wówczas, gdy wprost wynika to z wyroku sądu, byłoby nieracjonalne i niesprawiedliwe wobec rodziców, którzy sami ustalili taką opiekę. Byłoby swoistym premiowaniem rodziców, którzy nie potrafią się porozumieć co do opieki nad dziećmi, w stosunku do tych rodziców, którzy są w stanie to uczynić bez ingerencji sądu.

Żądanie przedstawienia wyroku sądu orzekającego o opiece naprzemiennej jest niezasadne. Organ orzekający w sprawie winien sam dokonać oceny, czy sprawowana opieka nad dziećmi w wyniku wyroku sądu orzekającego rozwód oraz ustalającego wzajemne stosunki w zakresie wychowania dzieci przez rozwiedzionych rodziców stanowią wystarczającą podstawę do rozważenia zaistnienia opieki naprzemiennej. Przede wszystkim powinno to nastąpić poprzez ustalenie faktycznego zakresu tej opieki wykonywanej przez rodziców w czasie przebywania dzieci u każdego z nich. Jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to będą podstawy do uznania, że ma miejsce opieka naprzemienna.

W toku ponownego rozpoznania sprawy organ powinien przeprowadzić wywiad środowiskowy zarówno u skarżącego, jak i u jego byłej żony, w celu ustalenia m.in., kto faktycznie i w jakim wymiarze sprawuje opiekę nad dziećmi.

(wyrok WSA w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 1232/16 - orzeczenie nieprawomocne)

 Komentarz redakcji 
Przebywanie dziecka pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców uprawnia do pobierania świadczenia wychowawczego, którego wysokość ustalana jest proporcjonalnie do liczby dni przysługiwania świadczenia. Jak wynika z omówionego orzeczenia, ustalenie istnienia opieki naprzemiennej może spoczywać na organie właściwym. Tak więc osobom uprawnionym świadczenie zostanie przyznane wyłącznie w oparciu o stan faktyczny dotyczący sprawowanej opieki. Wykluczy to być może sytuacje nabycia uprawnień w oparciu o ustalenia zawarte w orzeczeniu sądowym, które nie są respektowane przez rodziców.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.