zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (940) z dnia 10.01.2013

Świadczenia rodzinne dla rodzin dzieci niepełnosprawnych

Utrzymanie dzieci pociąga za sobą spore wydatki finansowe, które wzrastają w razie wychowywania dzieci niepełnosprawnych. Dlatego, wśród świadczeń rodzinnych dostępnych dla ogółu opiekunów, znalazła się także dodatkowa pomoc przeznaczona dla rodzin z chorymi dziećmi.


Zasiłek z limitem dochodu rodziny

Wiodącym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek rodzinny. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jego przyznanie uwarunkowane jest jednak spełnieniem określonych przesłanek, w tym przede wszystkim nieprzekroczeniem wyznaczonego kryterium dochodowego. W rozpoczętym z dniem 1 listopada 2012 r. okresie zasiłkowym zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. Natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.

Sam zasiłek rodzinny, w zależności od wieku dziecka do niego uprawnionego, wynosi:

  • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
     
  • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
     
  • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


Dodatki do zasiłku

Do zasiłku rodzinnego przysługują różnego rodzaju dodatki (patrz tabela). Ważne jest jednak, że bez spełnienia kryteriów warunkujących nabycie zasiłku rodzinnego gmina nie może przyznać żadnego z wymienionych dodatków.

Rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne - o ile spełniają wymagane warunki - mogą skorzystać ze wszystkich wymienionych świadczeń. Warto też zwrócić uwagę, że pomoc z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest wyższa dla opiekuna chorego dziecka.


Inne świadczenia

Do końca ubiegłego roku część świadczeń rodzinnych można było otrzymać bez względu na wysokość dochodów rodziny. Niezależnie od statusu materialnego osoby zainteresowanej ich otrzymaniem, wypłacane były:

1) jednorazowa zapomoga (zwana "becikowym") - przyznawana z tytułu urodzenia się żywego dziecka, w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko,

2) zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie,

3) świadczenie pielęgnacyjne wynoszące 520 zł.


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek, złożony w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.


Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniły się warunki nabywania prawa do "becikowego". Otóż świadczenie to przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł.

Zmiany dotyczą także świadczenia pielęgnacyjnego, przysługującego w związku z koniecznością opieki m.in. nad niepełnosprawnym dzieckiem. W tym przypadku jednak jedyną różnicą będzie zwiększenie od 1 lipca 2013 r. kwoty tego świadczenia do 620 zł.

Przykład

Państwo Nowak wychowują czworo małoletnich dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Gmina rozpatrzyła złożony przez nich w listopadzie 2012 r. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, przyznając:

Dzieci

Zasiłek rodzinny

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:

rozpoczęcia
roku szkolnego (jednorazowo)

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Paula lat 2

77 zł

-

-

-

Jacek lat 4, niepełnosprawny

77 zł

-

-

60 zł

Piotr lat 9

106 zł

100 zł

80 zł

-

Paweł lat 9

106 zł

100 zł

80 zł

-

Łącznie

366 zł

200 zł

160 zł

60 zł

Dodatkowo państwo Nowak mogą uzyskać zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawnego syna, wypłacany miesięcznie w kwocie 153 zł. Muszą jednak w tej sprawie złożyć odrębny wniosek.

Rodzaje świadczeń rodzinnych i ich wysokość

Rodzaj świadczenia

Kwota

od 1.11.2012 r.

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku

do ukończenia 5. roku życia

77 zł

powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia

106 zł

powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

115 zł

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

80 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

samotnego wychowywania dziecka

pełnosprawnego

170 zł, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci

z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku

do ukończenia 5. roku życia

60 zł

powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

80 zł

rozpoczęcia roku szkolnego - wypłacany raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego

100 zł

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacany przez 10 miesięcy w roku, tj. w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

90 zł

w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

50 zł

urodzenia dziecka - wypłacany jednorazowo

1.000 zł

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1.000 zł

świadczenia opiekuńcze:

zasiłek pielęgnacyjny - wypłacany przez czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony

153 zł

świadczenie pielęgnacyjne

520 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60