zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (914) z dnia 20.05.2016

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego nie ulega zmianie w trakcie jego wypłaty

Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na 12 miesięcy. Pierwszy dzień tego świadczenia przypadał w październiku 2015 r., zatem podstawa jego wymiaru nie była waloryzowana. W marcu 2016 r. wypłaciliśmy nagrodę za przepracowaną przez pracownika część 2015 r. (pomniejszoną proporcjonalnie za okres absencji chorobowej). Czy należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczenia tę nagrodę, skoro nagroda za 2014 r. nie była wypłacona, w związku z czym podstawa wymiaru została ustalona bez tego składnika?

Nie. Do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego przyjmuje się kwotę, która stanowiła podstawę wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego bezpośrednio przed świadczeniem. Jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (odpowiednio za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeśli trwało ono krócej niż 12 miesięcy) - art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej.

Do tego przeciętnego wynagrodzenia dodaje się składniki wypłacane za okresy roczne (tu nagrodę) w wysokości 1/12 części kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 42 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu niezdolność do pracy z powodu choroby, po której przyznano świadczenie rehabilitacyjne, rozpoczęła się w 2015 r., zatem rokiem poprzedzającym był 2014 r. Jeśli nagroda za ten rok nie przysługiwała, to podstawa wymiaru była ustalona bez tego składnika. Wypłata nagrody za 2015 r. nie ma wpływu na podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, bowiem raz ustalona podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego nie ulega zmianie, także gdy w trakcie okresu zasiłkowego zostanie wypłacony składnik wynagrodzenia za kolejny rok. Wynagrodzenie przyjęte do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego może jedynie podlegać waloryzacji przeprowadzanej według zasad określonych w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej. Powołany przepis stanowi, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętą do ustalenia podstawy świadczenia rehabilitacyjnego waloryzuje się, jeśli pierwszy dzień świadczenia przypada w kwartale, w którym wskaźnik waloryzacji przekroczył 100%. Gdyby więc pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypadał np. w III kwartale 2015 r., to waloryzacja zostałaby przeprowadzona, ponieważ wskaźnik w tym kwartale wynosił 107,2%. Skoro świadczenie rehabilitacyjne przyznane pracownikowi rozpoczęło się w IV kwartale 2015 r., w którym wskaźnik wynosił 97,8%, to podstawa jego wymiaru nie podlegała waloryzacji.

Co jednak istotne, podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wypłacanego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 w związku z art. 47 ustawy zasiłkowej), tzw. najniższej podstawy wymiaru. W 2016 r. kwota ta wynosi 1.596,36 zł (1.850 zł - 253,64 zł), dla pracownika pełnoetatowego w drugim i następnych latach pracy.

Wskazniki i stawki Kwota najniższej podstawy
wymiaru świadczeń chorobowych
dla pracowników dostępna jest w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy był niezdolny do pracy z powodu choroby od 3 czerwca do 1 grudnia 2015 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego, stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. w wysokości 1.474,84 zł, według wyliczenia:

(1.680 zł - 230,33 zł) × 7 m-cy = 10.147,69 zł;

(1.750 zł - 239,93 zł) × 5 m-cy = 7.550,35 zł;

(10.147,69 zł + 7.550,35 zł) : 12 m-cy = 1.474,84 zł.

Kwota ta była niższa od najniższej podstawy wymiaru, zatem do obliczenia wysokości zasiłku przyjęto 1.510,07 zł (najniższa podstawa wymiaru obowiązująca w 2015 r.).

Od 2 grudnia 2015 r. pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 12 miesięcy, tj. do 25 listopada 2016 r. Pierwszy dzień świadczenia przypadał w IV kwartale 2015 r., zatem podstawa jego wymiaru (1.474,84 zł) nie podlegała waloryzacji. Wysokość świadczenia obliczono od kwoty najniższej, tj. 1.510,07 zł.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r., w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia, podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego została podwyższona do kwoty najniższej, która w 2016 r. wynosi 1.596,36 zł.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60