zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016

Świadczenie rehabilitacyjne wyższe od zasiłku chorobowego

Niedawno otrzymałem pierwsze świadczenie rehabilitacyjne przyznane przez ZUS od połowy maja br. Kwota świadczenia rehabilitacyjnego w mojej ocenie jest trochę wyższa od uprzednio pobieranego przeze mnie zasiłku chorobowego. Czym jest to spowodowane?

W przypadku Czytelnika mogą być dwie okoliczności, które spowodowały, że świadczenie rehabilitacyjne jest wyższe od uprzednio pobieranego przez niego zasiłku chorobowego.

Jak można domniemać Czytelnik pobierał zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, która nie była spowodowana wypadkiem przy pracy ani też chorobą zawodową. Wypłacany mu zasiłek chorobowy wynosił zatem 80% obliczonej podstawy jego wymiaru. Świadczenie rehabilitacyjne w takiej sytuacji za okres pierwszych trzech miesięcy wynosi natomiast 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Za pozostały okres świadczenie wynosi 75% tej podstawy. Dodatkowo dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego przyjęta podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji według wskazanych przez ustawodawcę zasad. Tak więc, jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w IV kwartale w stosunku do II kwartału ubiegłego roku kalendarzowego. Kwestie te określa art. 11 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372).

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Przykład

Załóżmy, że ubezpieczonemu, o którym mowa w pytaniu, decyzją z maja br. ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy, poczynając od 15 maja 2016 r.

Podstawa wymiaru wypłacanego zainteresowanemu zasiłku chorobowego wynosiła 3.055,20 zł. Za każdy dzień niezdolności do pracy, która nie była spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, ubezpieczony otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 81,47 zł (tj. 3.055,20 zł × 80% : 30).

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosząca 3.055,20 zł została zwaloryzowana wskaźnikiem obowiązującym w II kwartale 2016 r. i wyniosła 3.223,24 zł (tj. 3.055,20 zł × 105,5%).

Za każdy dzień świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczony otrzyma/ł odpowiednio przez:

- pierwsze trzy miesiące, tj. od 15 maja do 12 sierpnia 2016 r. - 96,70 zł (tj. 3.223,24 zł × 90% : 30), 
- kolejne trzy miesiące, tj. od 13 sierpnia do 10 listopada 2016 r. - 80,58 zł (tj. 3.223,24 zł × 75% : 30).

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60