zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Okres zasiłkowy we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

Pracownik, któremu niedługo zakończy się 182-dniowy okres zasiłkowy, zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Jako płatnik składek uprawniony do wypłaty zasiłków, wypełniam zarówno II, jak i III część wniosku o to świadczenie, czyli formularza ZUS Np-7. Jakie okresy niezdolności do pracy, za które pracownik otrzymał świadczenia chorobowe, powinnam wykazać na tym druku, jeżeli były między nimi przerwy i nie wszystkie zostały wliczone do jednego okresu zasiłkowego?

Jednym z dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego jest wniosek o to świadczenie, zawierający dane określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87). Może on być złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, na specjalnie przygotowanym w tym celu przez organ rentowy, wspomnianym przez zainteresowaną, formularzu ZUS Np-7.


Druk ZUS Np-7 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


W III części wniosku, wypełnianej przez płatnika zasiłku chorobowego, należy wskazać m.in.:

 • od kiedy ubezpieczony ubiegający się o świadczenie rehabilitacyjne jest niezdolny do pracy,
   
 • okres niezdolności do pracy z powodu choroby, za który wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy,
   
 • z jakim dniem zakończy się okres zasiłkowy oraz czy jest to 182- czy 270-dniowy okres zasiłkowy.

Zarówno z rozporządzenia, jak i samego wniosku nie wynika, czy chodzi tu o wszystkie okresy niezdolności do pracy z prawem do świadczenia, czy tylko te wliczane do jednego okresu zasiłkowego, po którym ma być ewentualnie przyznane świadczenie rehabilitacyjne.

Przypomnijmy, iż przysługuje ono ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Zasiłek chorobowy natomiast należny jest przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni lub - gdy niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Stanowi o tym odpowiednio art. 18art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), która jednocześnie w art. 9 precyzuje, w jaki sposób ustala się okres zasiłkowy. Uwzględnia się w nim:

 • wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak i
   
 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Biorąc to pod uwagę, zasadnym więc wydaje się wskazanie w formularzu ZUS Np-7 wyłącznie okresów zaliczanych do jednego okresu zasiłkowego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wykazać także inne (wcześniejsze) okresy z prawem do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. ZUS i tak bowiem:

 • zweryfikuje te informacje w oparciu o swoją bazę danych, dotyczącą wystawionych zaświadczeń lekarskich (z uwzględnieniem numerów statystycznych chorób ubezpieczonego) oraz wypłaconych świadczeń chorobowych,
   
 • w razie wątpliwości skontaktuje się z upoważnionym pracownikiem pod wskazanym we wniosku numerem telefonu.
Przykładowo wypełniony fragment wniosku o świadczenie rehabilitacyjne - ZUS Np-7 Okres zasiłkowy we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60