zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016

Status bezrobotnego nie dla członka zarządu

Z końcem kwietnia br. kończy mi się umowa o pracę. Niezależnie od tego jestem członkiem zarządu w spółce z o.o., którą prowadzi moja żona. Nie otrzymuję z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Czy pełnienie funkcji w zarządzie może być przeszkodą do otrzymania w maju zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek może być przyznany tylko osobie posiadającej status osoby bezrobotnej. Obszerną definicję bezrobotnego zawiera art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Jednym z jej elementów jest przesłanka bycia zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie. Chodzi tu o tzw. przesłankę gotowości do pracy.


Rzeczywiste pełnienie funkcji członka zarządu, niezależnie od tego czy odbywa się za wynagrodzeniem czy bez niego, uniemożliwia uzyskanie statusu bezrobotnego.


W przypadku Czytelnika decydujące będzie więc to, czy pełnienie funkcji w składzie zarządu spółki kapitałowej będzie wyłączać spełnienie przesłanki gotowości do pracy. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, że pełnienie funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego, nawet w przypadku niepobierania z tego tytułu wynagrodzenia, powoduje brak pełnej gotowości do podjęcia zatrudnienia, a zatem osoba ta nie spełnia podstawowych przesłanek uzyskania statusu osoby bezrobotnej (wyrok NSA z dnia 5 lutego 2002 r., sygn. akt II SA 2902/01). Członek zarządu musi bowiem uczestniczyć w prowadzeniu spraw spółki i jej reprezentowaniu.

Starosta orzekający w sprawie przyznania statusu osoby bezrobotnej nie może jednak wydać decyzji odmownej w każdym przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca jest ujawniony w KRS jako członek zarządu. Gotowość do pracy nie będzie wyłączona w szczególności, gdy w toku postępowania administracyjnego zostanie ustalone, że członek zarządu figuruje w KRS pomimo odwołania, bądź też że spółka od lat nie prowadzi jakiejkolwiek działalności. Trzeba jednak mieć na uwadze, że organy administracji orzekające w sprawach objętych zakresem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie mają obowiązku badania z własnej inicjatywy zakresu dyspozycyjności osoby ubiegającej się o przyznanie jej statusu bezrobotnego. W szczególności starosta po ustaleniu, że Czytelnik jest członkiem zarządu spółki z o.o., nie musi badać, czy oznacza to aktywność zawodową wyłączającą zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60