zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 28 (1278) z dnia 7.04.2016

Status bezrobotnego nie dla członka zarządu

Z końcem kwietnia br. kończy mi się umowa o pracę. Niezależnie od tego jestem członkiem zarządu w spółce z o.o., którą prowadzi moja żona. Nie otrzymuję z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Czy pełnienie funkcji w zarządzie może być przeszkodą do otrzymania w maju zasiłku dla bezrobotnych?

Status bezrobotnego nie dla członka zarządu
rys. Status bezrobotnego nie dla członka zarządu

Zasiłek może być przyznany tylko osobie posiadającej status osoby bezrobotnej. Obszerną definicję bezrobotnego zawiera art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Jednym z jej elementów jest przesłanka bycia zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie. Chodzi tu o tzw. przesłankę gotowości do pracy.


Rzeczywiste pełnienie funkcji członka zarządu, niezależnie od tego czy odbywa się za wynagrodzeniem czy bez niego, uniemożliwia uzyskanie statusu bezrobotnego.


W przypadku Czytelnika decydujące będzie więc to, czy pełnienie funkcji w składzie zarządu spółki kapitałowej będzie wyłączać spełnienie przesłanki gotowości do pracy. W orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, że pełnienie funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego, nawet w przypadku niepobierania z tego tytułu wynagrodzenia, powoduje brak pełnej gotowości do podjęcia zatrudnienia, a zatem osoba ta nie spełnia podstawowych przesłanek uzyskania statusu osoby bezrobotnej (wyrok NSA z dnia 5 lutego 2002 r., sygn. akt II SA 2902/01). Członek zarządu musi bowiem uczestniczyć w prowadzeniu spraw spółki i jej reprezentowaniu.

Starosta orzekający w sprawie przyznania statusu osoby bezrobotnej nie może jednak wydać decyzji odmownej w każdym przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca jest ujawniony w KRS jako członek zarządu. Gotowość do pracy nie będzie wyłączona w szczególności, gdy w toku postępowania administracyjnego zostanie ustalone, że członek zarządu figuruje w KRS pomimo odwołania, bądź też że spółka od lat nie prowadzi jakiejkolwiek działalności. Trzeba jednak mieć na uwadze, że organy administracji orzekające w sprawach objętych zakresem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie mają obowiązku badania z własnej inicjatywy zakresu dyspozycyjności osoby ubiegającej się o przyznanie jej statusu bezrobotnego. W szczególności starosta po ustaleniu, że Czytelnik jest członkiem zarządu spółki z o.o., nie musi badać, czy oznacza to aktywność zawodową wyłączającą zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60