zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1934) z dnia 25.07.2022

Prawo do świadczenia alimentacyjnego na nowy okres

Jeżeli dziecko ma zasądzone alimenty od rodzica, który nie wywiązuje się z tego obowiązku, można ubiegać się ustalenie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Po spełnieniu określonych warunków przyznawane jest ono na tzw. okres świadczeniowy, ale, co do zasady, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku. Data wystąpienia o świadczenie ma także wpływ na termin wypłaty należności za pierwsze miesiące nowego okresu świadczeniowego.

Uprawnieni do świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwane świadczeniami alimentacyjnymi, są formą pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Przy czym za bezskuteczną egzekucję uznaje się:

 • egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych lub
 • postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych albo
 • niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP, np. z powodu braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia alimentacyjne przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18. roku życia albo - w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - 25. roku życia lub też
 • bezterminowo - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przewidziane są zarówno dla obywateli Polski, jak i spełniających określone warunki cudzoziemców, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym otrzymują świadczenia alimentacyjne, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Nie są jednak należne, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, albo
 • zawarła związek małżeński.

Szczegółowo kwestie te regulują art. 9 z uwzględnieniem art. 1aart. 2 pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205).

Kryterium dochodowe

Świadczenia alimentacyjne wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł, po spełnieniu kryterium dochodowego.

Przyznawane są:

 • na tzw. okres świadczeniowy, obejmujący okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego,
 • jeżeli dochód rodziny, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres świadczeniowy (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i wyłączeniem dochodu utraconego), w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z zastosowaniem tzw. zasady złotówka za złotówkę.

Ta graniczna kwota dochodu wynosi obecnie 900 zł. Przy czym za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) podlega ona waloryzacji, na zasadach określonych w art. 9 ust. 2d i ust. 2e ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

 • co 3 lata,
 • od dnia 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Jednak pierwsza taka waloryzacja zostanie przeprowadzona dopiero w 2023 r., dla celów ustalenia uprawnień do świadczeń alimentacyjnych na okres rozpoczynający się od 1 października 2023 r.

Na wniosek

Postępowania w sprawie świadczeń alimentacyjnych prowadzi organ właściwy, tj. odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożony w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty określone w art. 15 ust. 4-4a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z zastrzeżeniem dotyczącym samodzielnego uzyskania lub weryfikacji przez organ właściwy ustalający prawo do świadczeń od:

 • organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • organów emerytalno-rentowych

oraz z rejestrów publicznych, niektórych informacji, w tym m.in. dotyczących dochodu poszczególnych członków rodziny.

Wnioski o świadczenia alimentacyjne na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są drogą elektroniczną już od 1 lipca, a w formie papierowej - od 1 sierpnia. Przy czym prawo do nich ustala się nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela.

Dla zachowania ciągłości uprawnień do świadczenia, wniosek o jego przyznanie na kolejny okres świadczeniowy osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy powinni złożyć, co do zasady, najpóźniej do końca października 2022 r. (patrz schemat).

Odstępstwo od tej reguły dotyczy utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia. W takim przypadku prawo do świadczenia alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jednak pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co więcej, ciągłość w wypłacie świadczenia będzie zagwarantowana, jeżeli kompletny wniosek o świadczenie zostanie złożony do 31 sierpnia 2022 r. Przekroczenie tego terminu może skutkować ustawowym opóźnieniem w wypłacie świadczeń za pierwsze miesiące nowego okresu świadczeniowego (patrz schemat).

Terminy związane z ustalaniem prawa do świadczeń alimentacyjnych na nowy okres świadczeniowy 2022/2023
Prawo do świadczenia alimentacyjnego na nowy okres
* Prawo do świadczeń alimentacyjnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, z zastrzeżeniem dotyczącym wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.