zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Rozwiązanie umowy przez pracownika a prawo do zasiłku

Pracownik jest w wieku przedemerytalnym i z własnej inicjatywy chce rozwiązać umowę o pracę. W jaki sposób należy to zrobić, żeby pracownik otrzymał potem zasiłek dla bezrobotnych?

Pracownik, który z racji wieku korzysta z ochrony przedemerytalnej przewidzianej w art. 39 K.p., nie może być, poza nielicznymi wyjątkami, zwolniony przez pracodawcę w trybie wypowiedzenia. Oznacza to, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu umowa o pracę nie może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Pracownik może jednak rozwiązać umowę w okresie ochronnym - za wypowiedzeniem, w trybie porozumienia stron lub, w określonych sytuacjach, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wybór jednego ze wskazanych trybów rozwiązania stosunku pracy ma przy tym wpływ na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jak stanowi art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje (przez 90 dni), jeżeli bezrobotny w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem albo za porozumieniem stron, chyba że:

  • porozumienie zawarto z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo
     
  • rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub (w trybie natychmiastowym) z przyczyn wskazanych w art. 55 § 11 K.p., tj. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W celu nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych pracownik, o którym mowa w pytaniu, powinien więc rozwiązać umowę o pracę w trybie oraz z przyczyn wskazanych wcześniej, o ile oczywiście przyczyny te realnie występują.

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60