zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016

Na jakie świadczenia obecnie mogą liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych?

Opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny często wymaga wielu wyrzeczeń. Rodzice i opiekunowie aktywni zawodowo, którzy opiekę sprawują osobiście, z reguły zmuszeni są do rezygnacji z pracy. Ustawodawca przewidział wprawdzie dla nich możliwość skorzystania z różnego rodzaju świadczeń, jednak przysługują one w ograniczonym zakresie, zwłaszcza gdy opieka dotyczy dorosłych niepełnosprawnych.

Z ubezpieczenia chorobowego

Osoby aktywne zawodowo, objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, po zaistnieniu określonego ryzyka, mogą skorzystać z odpowiedniego w danej sytuacji świadczenia chorobowego.

Przykładowo urodzenie dziecka w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu uprawnia do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to przysługuje wówczas przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego oraz - o ile ubezpieczona wystąpi z takim wnioskiem - urlopu rodzicielskiego, a więc maksymalnie przez okres 52 tygodni (tj. 364 dni). Dodatkowo ojciec dziecka może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni (tj. 14 dni). Dla uprawnień do tego świadczenia nie ma znaczenia, czy dziecko jest zdrowe, choć w przypadku dziecka wymagającego opieki szpitalnej ubezpieczona, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego, pozostałą część tego świadczenia może wykorzystać w terminie późniejszym - po wyjściu dziecka ze szpitala.

Natomiast ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad:

 • chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
   
 • innym chorym członkiem rodziny

przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Ze świadczenia tego można jednak korzystać nie dłużej niż odpowiednio przez 60 lub 14 dni w danym roku kalendarzowym i to niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Szczegóły w zakresie przyznawania wymienionych zasiłków zostały określone w art. 29-31art. 32, 33-35 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową. Wypłacane są one odpowiednio przez płatnika składek uprawnionego do wypłaty zasiłków lub ZUS.

Z budżetu państwa

W pewnym momencie jednak kontynuacja zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę opiekującą się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny może okazać się niemożliwa, zwłaszcza gdy został wyczerpany limit świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli osoba wymagająca opieki legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, jej opiekun może liczyć na przyznanie jednego ze świadczeń opiekuńczych. Chodzi tu odpowiednio o:

 • świadczenie pielęgnacyjne

lub

 • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Należne są one osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą jej wymagającą.

Warunki uzyskania prawa do tych świadczeń zostały określone w art. 1716a ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.).

Dużo korzystniejsze, m.in. pod względem wysokości, jest świadczenie pielęgnacyjne (patrz tabela). Przysługuje ono jednak wyłącznie w przypadku, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
   
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

W pozostałych przypadkach opiekun osoby niepełnosprawnej może liczyć wyłącznie na przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, uzależnionego m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Wnioski o świadczenia opiekuńcze składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

Świadczenia należne z tytułu opieki nad chorym/niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny
Rodzaj świadczenia Zasiłek opiekuńczy Świadczenie
pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Źródło finansowania Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (z ubezpieczenia chorobowego) budżet państwa
Wysokość świadczenia 80% podstawy wymiaru zasiłku w 2016 r.
1.300 zł miesięcznie 520 zł miesięcznie
Okres należnego świadczenia maksymalnie przez okres odpowiednio 60 lub 14 dni w roku kalendarzowym przez czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony przez okres zasiłkowy obejmujący okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego
Przykładowe warunki uzyskania świadczenia brak innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, mogącego zapewnić opiekę dziecku lub innemu choremu członkowi rodziny* niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia odpowiednio: - 18. roku życia lub - nauki w szkole lub w szkole wyższej albo 25. roku życia łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 764 zł
* nie dotyczy opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.