zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1358) z dnia 12.01.2017

Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych

Pracownik skorzystał z prawa do rozwiązania umowy o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem, podczas przejmowania zakładu pracy przez innego pracodawcę. Czy zaraz po jej rozwiązaniu może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1053519)

Pracownik może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę. Jednak, aby go uzyskać, musi spełnić wszystkie ustawowe wymogi.

Zasady nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych zostały określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). Jak wynika z art. 71 ust. 1 tej ustawy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

  • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
     
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in.:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105 ustawy; w okresie tym nie uwzględnia się czasu urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

b) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2 ustawy,

Biorąc pod uwagę powołane regulacje pracownik, z którym zakład rozwiązał stosunek pracy, uzyska prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli urząd nie zaproponuje mu nowej pracy (lub m.in. stażu), a ponadto w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem jako bezrobotny, przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnej lub wykonywał inną pracę wskazaną w art. 71 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.

Należy dodać, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje w przypadku odmówienia bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji m.in. odpowiedniego zatrudnienia.

W sytuacji gdy pracownik rozwiązuje umowę o pracę za 7-dniowym uprzedzeniem na mocy art. 231 § 4 K.p., powoduje to dla niego skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Wówczas od razu (bez czasowego przesunięcia) bezrobotny nabywa prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdy spełnia też inne wymogi konieczne do jego nabycia.


Do okresu 365 dni zalicza się m.in. czas trwania zasadniczej służby wojskowej czy urlopu wychowawczego.

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60