zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Zasiłek pogrzebowy dla osoby, która poniosła tylko część kosztów pogrzebu

Kilka dni temu pochowałam syna, który zginął w wypadku samochodowym podczas podróży służbowej. Co prawda organizacją pogrzebu zajęła się jego żona, jednak i ja poniosłam część kosztów związanych z pochówkiem (opłaciłam księdza i miejsce na cmentarzu). Wiem, że synowa złożyła już w ZUS wniosek o zasiłek pogrzebowy. Czy i ja otrzymam takie świadczenie?

TAK, jednak wyłącznie na złożony przez Czytelniczkę wniosek i z zastrzeżeniem, że obu uprawnionym będzie przysługiwał tylko jeden zasiłek pogrzebowy, który zostanie odpowiednio podzielony - każda z nich otrzyma część świadczenia ustaloną proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje, m.in. w razie śmierci ubezpieczonego, osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Należny jest również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Stanowi o tym art. 77 ust. 1 pkt 1 i art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Członkom rodziny zmarłego, do których zaliczają się m.in. małżonek (wdowa i wdowiec) oraz rodzice, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie ryczałtowej, określonej w art. 80 ustawy emerytalnej, wynoszącej niezmiennie od 1 marca 2011 r. - 4.000 zł. Natomiast w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inne osoby lub wymienione podmioty, świadczenie to należne jest w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż wspomniana kwota ryczałtowa.

Przy czym w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub wymieniony podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Jedynie w przypadku, gdy pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale i członkowie rodziny zmarłego ponieśli część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w wysokości 4.000 zł.

Z treści pytania wynika, że koszty pogrzebu zmarłego ubezpieczonego poniosły co najmniej dwie osoby, tj. jego żona i matka (Czytelniczka). Tym samym na pewno należna kwota tego świadczenia (4.000 zł) zostanie podzielona między uprawnione, proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów pogrzebu. Ponieważ jednak syn zainteresowanej zginął w czasie podróży służbowej, trzeba mieć na uwadze, iż w kosztach pogrzebu mógł również partycypować pracodawca zmarłego (np. poprzez opłacenie transportu ciała). Wówczas i on byłby brany pod uwagę przy podziale zasiłku pogrzebowego.

Co istotne, każda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego powinna wypełnić odrębny wniosek. Może on być sporządzony na opracowanym przez ZUS formularzu Z-12.


Druk Z-12 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Mając wiedzę na temat innych osób i/lub podmiotów, które również poniosły koszty pogrzebu, należy zaznaczyć to we wniosku. Jednocześnie osoba ubiegająca się o zasiłek podpisuje się pod oświadczeniem o świadomości, iż w przypadku, gdy po otrzymaniu zasiłku pogrzebowego z wnioskiem o to świadczenie po tym samym zmarłym wystąpi inna osoba lub podmiot, który pokrył w części koszty pogrzebu, należny zasiłek pogrzebowy będzie ustalony na nowo, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu, a różnica między kwotą pobranego i należnego zasiłku będzie stanowiła świadczenie nienależnie pobrane, które trzeba będzie zwrócić.

Przykładowo wypełnione fragmenty wniosku o zasiłek pogrzebowy (Z-12)
Zasiłek pogrzebowy dla osoby, która poniosła tylko część kosztów pogrzebu

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60