zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Zasiłek pogrzebowy dla osoby, która poniosła tylko część kosztów pogrzebu

Kilka dni temu pochowałam syna, który zginął w wypadku samochodowym podczas podróży służbowej. Co prawda organizacją pogrzebu zajęła się jego żona, jednak i ja poniosłam część kosztów związanych z pochówkiem (opłaciłam księdza i miejsce na cmentarzu). Wiem, że synowa złożyła już w ZUS wniosek o zasiłek pogrzebowy. Czy i ja otrzymam takie świadczenie?

Zasiłek pogrzebowy dla osoby, która poniosła tylko część kosztów pogrzebu
rys. Zasiłek pogrzebowy dla osoby, która poniosła tylko część kosztów pogrzebu

TAK, jednak wyłącznie na złożony przez Czytelniczkę wniosek i z zastrzeżeniem, że obu uprawnionym będzie przysługiwał tylko jeden zasiłek pogrzebowy, który zostanie odpowiednio podzielony - każda z nich otrzyma część świadczenia ustaloną proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje, m.in. w razie śmierci ubezpieczonego, osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Należny jest również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Stanowi o tym art. 77 ust. 1 pkt 1 i art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Członkom rodziny zmarłego, do których zaliczają się m.in. małżonek (wdowa i wdowiec) oraz rodzice, zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie ryczałtowej, określonej w art. 80 ustawy emerytalnej, wynoszącej niezmiennie od 1 marca 2011 r. - 4.000 zł. Natomiast w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inne osoby lub wymienione podmioty, świadczenie to należne jest w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż wspomniana kwota ryczałtowa.

Przy czym w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub wymieniony podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Jedynie w przypadku, gdy pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale i członkowie rodziny zmarłego ponieśli część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w wysokości 4.000 zł.

Z treści pytania wynika, że koszty pogrzebu zmarłego ubezpieczonego poniosły co najmniej dwie osoby, tj. jego żona i matka (Czytelniczka). Tym samym na pewno należna kwota tego świadczenia (4.000 zł) zostanie podzielona między uprawnione, proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów pogrzebu. Ponieważ jednak syn zainteresowanej zginął w czasie podróży służbowej, trzeba mieć na uwadze, iż w kosztach pogrzebu mógł również partycypować pracodawca zmarłego (np. poprzez opłacenie transportu ciała). Wówczas i on byłby brany pod uwagę przy podziale zasiłku pogrzebowego.

Co istotne, każda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego powinna wypełnić odrębny wniosek. Może on być sporządzony na opracowanym przez ZUS formularzu Z-12.


Druk Z-12 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Mając wiedzę na temat innych osób i/lub podmiotów, które również poniosły koszty pogrzebu, należy zaznaczyć to we wniosku. Jednocześnie osoba ubiegająca się o zasiłek podpisuje się pod oświadczeniem o świadomości, iż w przypadku, gdy po otrzymaniu zasiłku pogrzebowego z wnioskiem o to świadczenie po tym samym zmarłym wystąpi inna osoba lub podmiot, który pokrył w części koszty pogrzebu, należny zasiłek pogrzebowy będzie ustalony na nowo, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu, a różnica między kwotą pobranego i należnego zasiłku będzie stanowiła świadczenie nienależnie pobrane, które trzeba będzie zwrócić.

Przykładowo wypełnione fragmenty wniosku o zasiłek pogrzebowy (Z-12)
Zasiłek pogrzebowy dla osoby, która poniosła tylko część kosztów pogrzebu

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60