zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017

Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby nieubezpieczonej

Kilka dni temu zmarła moja 17-letnia siostra, uczennica II klasy liceum. Będąc jedynym najbliższym członkiem rodziny zajęłam się organizacją pogrzebu ponosząc całkowite jego koszty. Czy to prawda, że jako osobie ubezpieczonej (jestem zatrudniona na umowę o pracę) przysługuje mi z ZUS częściowy zwrot tych kosztów? Jeżeli tak, to jakie dokumenty powinnam w tym celu przedłożyć?

Zasiłek pogrzebowy, bo o takie świadczenie zapewne chodzi Czytelniczce, przysługuje m.in. w razie śmierci ubezpieczonego albo członka jego rodziny, za którego uznaje się również siostrę lub brata. Należny jest on osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Tak wynika z art. 77 ust. 1 pkt 1, 4 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 78 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Czytelniczka jest zatrudniona na umowę o pracę, a tym samym podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Może zatem uzyskać prawo do zasiłku pogrzebowego z tytułu poniesienia kosztów pogrzebu swojej nieubezpieczonej siostry.


Formularz wniosku o zasiłek pogrzebowy ZUS Z-12 dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zasiłki i świadczenia.


Członkowi rodziny zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie ryczałtowej, określonej w art. 80 ustawy emerytalnej, tj. w wysokości 4.000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu.

Ubiegając się o to świadczenie, do wniosku o zasiłek pogrzebowy, który może być sporządzony na przygotowanym przez ZUS formularzu ZUS Z-12, Czytelniczka powinna dołączyć dokumenty wskazane w § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412). Chodzi tu o:

 • odpis skrócony aktu zgonu siostry,
   
 • rachunki poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku - kopie tych rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
   
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo zainteresowanej ze zmarłą siostrą,
   
 • zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy Czytelniczki) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,
   
 • oświadczenie o pokryciu kosztów pogrzebu w całości lub w części,
   
 • oświadczenie o niepobraniu zasiłku pogrzebowego z innego tytułu,
   
 • informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60