zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1186) z dnia 21.05.2015

Zasiłek dla osób bezrobotnych z odroczoną działalnością firmy

Planuję założenie własnej firmy. Chcę złożyć wniosek o wpis do CEIDG z datą rozpoczęcia działalności za 3 miesiące. Czy do momentu otwarcia firmy mogę zarejestrować się w urzędzie pracy i pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Status osoby bezrobotnej może, po spełnieniu warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.), uzyskać m.in. osoba, która odroczyła rozpoczęcie działalności gospodarczej. Chodzi tu o osoby, które złożyły wniosek o wpis do CEIDG, określając termin rozpoczęcia działalności, a termin ten jeszcze nie upłynął.

Osoby te mogą również ubiegać się o uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych i - co warto zaznaczyć - znajdują się one w korzystniejszej sytuacji niż osoby, które uzyskują status osób bezrobotnych w związku z zawieszeniem prowadzenia własnej firmy. Bezrobotny, który zawiesił prowadzenie własnej działalności, może ubiegać się o zasiłek dopiero po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. Natomiast przedsiębiorca, który odroczył rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy, może ubiegać się o zasiłek już po 7 dniach od momentu rejestracji w urzędzie pracy.

Przy czym do uzyskania prawa do zasiłku konieczne jest spełnienie pozostałych warunków, które określa art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
   
 • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni np.:
   
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
    
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
    
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
    
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do wspomnianych 365 dni zalicza się np. okres urlopu wychowawczego czy też pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby.

www.Zasilki.pl - Inne zasiłki:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60