zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017

Utrata prawa do zasiłku rodzinnego przed upływem okresu zasiłkowego

Moja 19-letnia córka, na którą został mi przyznany zasiłek rodzinny, przerwała nagle naukę, wyszła za mąż i wyprowadziła się z domu. Czy powinnam to zgłosić w gminie, czy też mogę pobierać na nią świadczenia rodzinne, tak jak zostały mi przyznane - do końca obecnego okresu zasiłkowego?

Zasiłek rodzinny przysługuje m.in. rodzicom do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia lub
   
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
   
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem otrzymywania tego świadczenia po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia jest zatem kontynuowanie nauki. Nie ma wątpliwości, że jej przerwanie powoduje utratę prawa do zasiłku rodzinnego, mimo że pierwotnie zostało ono przyznane do końca okresu zasiłkowego, tj. do 31 października 2017 r.


Nienależne pobranie świadczeń rodzinnych skutkuje koniecznością ich zwrotu.


Nagłe zakończenie edukacji to jednak nie jedyna okoliczność pozbawiająca zainteresowaną prawa do zasiłku rodzinnego na córkę. Świadczenie to nie przysługuje bowiem także w przypadku, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim.

Tak wynika z art. 6 ust. 1 i art. 7 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), która jednocześnie w art. 5 ust. 1 i 2 uzależnia przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego od spełnienia kryterium dochodowego. Aby otrzymać to świadczenie, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674 zł lub - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 764 zł, z uwzględnieniem tzw. zasady "Złotówka za złotówkę", o której mowa w art. 5 ust. 3-3c przywołanej ustawy.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Rodzinę w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowią m.in.:

 • małżonkowie,
   
 • rodzice dzieci oraz
   
 • pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia.

Do członków rodziny nie zalicza się jednak:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
   
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
   
 • pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Jeśli zatem Czytelniczka pobiera świadczenia rodzinne także na inne dzieci, organ właściwy będzie musiał ustalić, czy po wyłączeniu 19-letniej córki z grona członków rodziny, nadal będzie spełnione kryterium dochodowe. Tylko wówczas bowiem w dalszym ciągu będą mogły być wypłacane świadczenia rodzinne na pozostałe dzieci zainteresowanej.

Ustawodawca określając zasady przyznawania i weryfikowania prawa do zasiłku rodzinnego jednocześnie w art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zastrzegł, iż przypadku:

 • wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny,
   
 • uzyskania dochodu lub
   
 • innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń,

osoba pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego te świadczenia, co umożliwi na bieżąco zweryfikowanie uprawnień do tych świadczeń.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60