zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Ustalanie prawa do świadczeń opiekuńczych

Świadczenia opiekuńcze mają charakter świadczeń rodzinnych, przyznawanych z założenia od miesiąca wystąpienia o te należności. Prawo do nich uzależnione zostało m.in. od niepełnosprawności. Aby osoba wnioskująca o świadczenia opiekuńcze nie utraciła prawa do nich za okres trwającego postępowania o ustalenie niepełnosprawności, wystarczy wystąpienie o te należności do organu właściwego w określonym przez ustawodawcę terminie.

Do świadczeń opiekuńczych należy: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne. Warunki nabywania prawa do nich oraz zasady ustalania, przyznawania i ich wypłacania reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Prawo do świadczeń opiekuńczych uzależnione zostało m.in. od niepełnosprawności osoby ubiegającej się albo nad którą ma być sprawowana opieka.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
   
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o:
   
  • znacznym stopniu niepełnosprawności lub
    
  • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
    
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Ustalając warunki do uzyskania prawa do omawianego świadczenia ustawodawca określił również okoliczności wyłączające prawo do zasiłku pielęgnacyjnego (art. 16 ust. 5-6 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
   
 • rezygnują z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   
 • niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

O prawie do specjalnego zasiłku opiekuńczego decyduje ponadto kryterium dochodowe. Szczegółowo kwestie te określa art. 16a ust. 2-5 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Gdy specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje za niepełny miesiąc, to kwotę świadczenia dzieli się przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 gr w górę.

Okoliczności przesądzające o tym, że omawiane świadczenie nie przysługuje, wskazane są w art. 16a ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne zostało przewidziane dla osób, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   
 • niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przy czym świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
   
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Grono uprawnionych do tego świadczenia wymienia art. 17 ust. 1-1a ustawy o świadczeniach rodzinnych, a okoliczności, z powodu których należność nie przysługuje art. 17 ust. 5 tej ustawy. Są nimi zarówno te, które leżą po stronie osoby sprawującej opiekę, jak i po stronie osoby wymagającej opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne, mimo ustalonej miesięcznej wysokości, jest należnością podzielną, tj. ustala się ją proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, za które jest należne.

Ustalanie prawa

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest przez organ właściwy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Kwestie te wynikają z art. 24 ust. 2 oraz art. 3 pkt 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ta ogólna zasada nie dotyczy jednak świadczeń opiekuńczych. Istnieje bowiem możliwość ustalenia prawa do nich począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych). Co więcej, zasiłek pielęgnacyjny lub świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane na czas nieokreślony (patrz tabela).

Kogo ustawodawca zalicza do osób niepełnosprawnych przed 16. rokiem życia?

Do osób niepełnosprawnych zaliczane są osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydane w tej sprawie (Dz. U. z 2002 r. nr 17, poz. 162 ze zm.).

Zasady ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych i ich kwoty

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia

Okres, przez który przysługuje świadczenie opiekuńcze

Specjalny zasiłek opiekuńczy

od 1.11.2015 r.

520,00 zł miesięcznie*

Okres zasiłkowy - od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Zasiłek pielęgnacyjny

od 1.11.2015 r.

153,00 zł miesięcznie

Przez czas nieokreślony lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia - jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Świadczenie pielęgnacyjne

w 2017 r.

w 2018 r.

1.406 zł

miesięcznie*

1.477 zł

miesięcznie*

Ustalanie prawa do świadczeń opiekuńczych

Prawo do świadczeń opiekuńczych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Przy czym, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności zostanie złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

* Patrz odpowiednio art. 16a ust. 7 lub art. 17 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952)

www.Zasilki.pl - Świadczenia rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.