zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015

Świadczenie rehabilitacyjne przyznane w IV kwartale br. nie podlega waloryzacji

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dnia 18 sierpnia 2015 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2015 r. nie przekracza 100% i wynosi 97,8% (Mon. Pol. poz. 780). W związku z tym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada najwcześniej 1 października 2015 r. i nie później niż 31 grudnia 2015 r., nie podlega waloryzacji. Nadal stanowi ją kwota przyjęta do obliczenia zasiłku chorobowego, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli wynagrodzenie to jest niższe od najniższej podstawy wymiaru zasiłku (obecnie 1.510,07 zł lub 1.208,06 zł w pierwszym roku pracy), to podstawa zostaje podwyższona do kwoty najniższej.

Świadczenie rehabilitacyjne za pierwsze 3 miesiące (90 dni) wypłaca się w wysokości 90% podstawy wymiaru, a za pozostały okres - 75%. Wyższe świadczenie (100% podstawy wymiaru) przysługuje, gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

Więcej przeczytasz w
Na temat waloryzacji najniższej podstawy wymiaru
piszemy w UiPP nr 14/2015, str. 21.
  Przykład  

Podstawę wymiaru wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi za okres od 2 kwietnia do 30 września 2015 r. (182 dni) stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie od kwietnia 2014 r. do marca 2015 r. w wysokości 1.464,77 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). Było ono niższe od najniższej podstawy wymiaru, dlatego do obliczenia świadczeń za czas choroby przyjęto kwotę 1.510,07 zł. Stawka dzienna wynagrodzenia za czas choroby, a następnie zasiłku chorobowego, wynosiła 40,27 zł (1.510,07 zł x 80% : 30).

Od 1 października 2015 r. pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na okres 3 miesięcy, tj. do 29 grudnia 2015 r. Ponieważ świadczenie nie podlega waloryzacji, do obliczenia jego wysokości należy przyjąć kwotę 1.510,07 zł. Stawka dzienna świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 45,30 zł (1.510,07 zł x 90% : 30).

Jeżeli okres świadczenia rehabilitacyjnego zostanie przedłużony, to od 30 do 31 grudnia 2015 r. jego stawka dzienna wyniesie 37,75 zł (1.510,07 zł x 75% : 30). Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego od 1 stycznia 2016 r. zostanie podwyższona do kwoty najniższej podstawy wymiaru obowiązującej w 2016 r.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60