zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015

Dniówka świadczenia rehabilitacyjnego

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika wynosi 4.080,96 zł. Za jeden dzień niezdolności do pracy wypłacałam mu więc odpowiednio 108,83 zł (4.080,96 zł : 30 × 80%). W jaki sposób obliczyć dniówkę zasiłku rehabilitacyjnego? Dodam, że chodzi o pierwsze trzy miesiące, za które zasiłek należny jest w wysokości 90%. (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 966866)

Warto wskazać, że uczestniczka forum zapewne pyta o świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono przyznawane ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Tak stanowi art. 18 ust. 1-2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Jeżeli natomiast chodzi o wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, to za okres pierwszych trzech miesięcy wynosi ono 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz 75% za pozostały okres. Gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, wówczas świadczenie wynosi 100% wymienionej podstawy.

Co ważne, przy obliczaniu świadczenia rehabilitacyjnego należy pamiętać o regulacji wynikającej z art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej, w którym ustawodawca wskazał zasady waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.


Podstawę do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego stanowi decyzja ZUS.


Skoro uczestniczka forum pyta obecnie o obliczenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego za jeden dzień, to domniemać można, że pierwszy dzień okresu, za który przyznane zostało świadczenie, przypada w IV kwartale br. Oznaczałoby to, że przyjęta podstawa wymiaru zasiłku chorobowego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2015 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2014 r. nie przekracza bowiem 100% i wynosi 97,8% - obwieszczenie Prezesa ZUS w sprawie wskaźnika waloryzacji... (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 780). Gdyby natomiast pierwszy dzień okresu, za który przyznano świadczenie, przypadał jeszcze w III kwartale 2015 r., wówczas do celów obliczenia tego świadczenia podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należałoby najpierw odpowiednio zwaloryzować. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r. wynosi 107,2% - obwieszczenie Prezesa ZUS w sprawie wskaźnika waloryzacji... (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 413).

Przykład

Panu Michałowi decyzją ZUS zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy. Podstawa wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego wynosiła 4.080,96 zł.

Założenie 1

Świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane począwszy od 30 września 2015 r.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosząca 4.080,96 zł została zwaloryzowana wskaźnikiem obowiązującym w III kwartale 2015 r. i wyniosła 4.374,79 zł (4.080,96 zł × 107,2% = 4.374,79 zł).

Za każdy dzień świadczenia rehabilitacyjnego pan Michał otrzyma odpowiednio przez:

  • pierwsze trzy miesiące - 131,24 zł (4.374,79 zł × 90% : 30), 
     
  • kolejne miesiące - 109,37 zł (4.374,79 zł × 75% : 30).

Założenie 2

Świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane począwszy od 1 października 2015 r.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego przyjmuje się podstawę wymiaru wypłacanego zasiłku chorobowego bez przeprowadzania waloryzacji, a więc kwotę 4.080,96 zł.

Za każdy dzień świadczenia rehabilitacyjnego Pan Michał otrzyma odpowiednio przez:

  • pierwsze trzy miesiące - 122,43 zł (4.080,96 zł × 90% : 30),
     
  • kolejne miesiące - 102,02 zł (4.080,96 zł × 75% : 30).

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60