zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (410) z dnia 10.04.2016

Podjęcie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego po urlopie wypoczynkowym

Pracownik krótko przed wyczerpaniem pełnego okresu zasiłkowego wystąpił do ZUS z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne. Zanim ZUS rozpatrzył wniosek, pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego. Od którego dnia rozpocząć wypłatę tego świadczenia?

Pracownik nabywa prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od pierwszego dnia po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, tj. od 183 dnia niezdolności do pracy i taka data będzie wskazana w decyzji ZUS. W sytuacji, gdy bezpośrednio po wyczerpaniu okresu zasiłkowego przebywa on na urlopie wypoczynkowym, to wypłatę świadczenia należy podjąć od pierwszego dnia po zakończeniu tego urlopu.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi, który po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (odpowiednio 182 lub 270 dni) nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Tak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Przesłanką do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest zatem niezdolność do pracy z powodu choroby trwająca nadal po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzonej rehabilitacji możliwe jest odzyskanie zdolności do pracy.

Ważne: Okres, na który jest przyznawane świadczenie rehabilitacyjne rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu okresu zasiłkowego. Nie ma znaczenia, że po zakończeniu otrzymywania zwolnień lekarskich pracownik wrócił do pracy lub korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli pracownikowi zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, to urlop wypoczynkowy nie spowoduje "przesunięcia" okresu tego świadczenia. Pierwszym dniem świadczenia będzie dzień przypadający po zakończeniu okresu zasiłkowego. Jedynie wypłata świadczenia zostanie podjęta od dnia, w którym pracownik zakończy korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje bowiem za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia (tu za urlop wypoczynkowy). Okresy te wlicza się do okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne (art. 12 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy zasiłkowej).

W praktyce po otrzymaniu decyzji ZUS przyznającej świadczenie rehabilitacyjne pracownicy wycofują wniosek o urlop wypoczynkowy. Wówczas świadczenie rehabilitacyjne zostaje im wypłacone za cały okres wskazany w decyzji ZUS.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60