zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016

Przekazanie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego do ZUS po przedłużeniu okresu jego płatności

Pracownikowi, zatrudnionemu w naszej firmie od kilku lat, po wyczerpaniu okresu zasiłkowego zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na trzy miesiące. Obecnie oczekujemy na decyzję w sprawie przedłużenia jego wypłaty na kolejny okres, po otrzymaniu której rozwiążemy umowę o pracę. Czy powinniśmy wypłacać to świadczenie do dnia rozwiązania umowy, czy też możemy wcześniej przekazać jego wypłatę do ZUS?

Pracodawca jest obowiązany wypłacać przyznane świadczenie rehabilitacyjne do dnia rozwiązania stosunku pracy.

Pracownik, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (art. 18 ustawy zasiłkowej). Świadczenie jest przyznawane przez lekarza orzecznika ZUS na wniosek pracownika i wypłacane na podstawie decyzji ZUS. Jeśli pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków, to jest on również płatnikiem świadczenia rehabilitacyjnego, z tym że tylko do czasu rozwiązania umowy o pracę. W razie przyznania świadczenia na okres przypadający po ustaniu zatrudnienia, jego wypłatę przekazuje się do ZUS - od następnego dnia po jej rozwiązaniu (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy zasiłkowej).

Ważne: W celu przekazania wypłaty do ZUS pracodawca sporządza i przesyła do tego organu zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

W zaświadczeniu zamieszcza się informacje o zarobkach pracownika, które były przyjęte do obliczenia zasiłku chorobowego wypłacanego przed świadczeniem rehabilitacyjnym. W dokumencie tym (pkt 1) wpisuje także dane dotyczące okresu zatrudnienia, tj. daty zawarcia i rozwiązania umowy o pracę. Nie ma natomiast konieczności dołączania świadectwa pracy, bowiem sposób rozwiązania umowy nie ma wpływu na uprawnienia do wypłaty świadczenia. Były pracownik powinien z kolei przedłożyć w ZUS oświadczenie na druku ZUS Z-10, zawierające informacje dotyczące m.in.:

  • złożenia wniosku o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (albo posiadania prawa do jednego z tych świadczeń),
     
  • uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
     
  • kontynuowania lub podjęcia działalności zarobkowej,
     
  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu (np. ubezpieczeniu społecznemu rolników lub z działalności pozarolniczej).

Oświadczenie na druku ZUS Z-10 może zostać przekazane do ZUS przez byłego pracodawcę wraz z zaświadczeniem ZUS Z-3 lub złożone odrębnie przez zainteresowanego (wzory druków dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl).

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60