zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 78 (1328) z dnia 29.09.2016

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale br. bez waloryzacji

Świadczenie rehabilitacyjne to jedno ze świadczeń chorobowych. Przysługuje ono ubezpieczonemu, jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest on nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Jest to podstawowa przesłanka, spełnienie której gwarantuje przyznanie przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O okolicznościach stanowiących podstawę przyznania świadczenia orzeka lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska tego urzędu - jako II instancja.

Świadczenie rehabilitacyjne obliczane jest w oparciu o podstawę wymiaru wcześniej wypłacanego zasiłku chorobowego. Przy czym ustawodawca zastrzegł, że podlega ona waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu przyznanego świadczenia. Waloryzacji takiej nie dokonuje się, jeżeli wskaźnik waloryzacji jest niższy niż 100%.

Jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w II kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku kalendarzowego. Obliczony w myśl tej zasady (wskazanej w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy zasiłkowej) wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r. nie przekracza 100% i wynosi 98,8%. Stanowi o tym obwieszczenie Prezesa ZUS wydane w tej sprawie (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 810). Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, które zostało przyznane na niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy okres, którego pierwszy dzień przypada w przedziale czasowym od 1 października do 31 grudnia 2016 r., nie podlega więc waloryzacji.

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r. wynosi 98,8%. Podstawa świadczenia rehabilitacyjnego, którego początek przypada w IV kwartale 2016 r., pozostaje więc na niezmienionym poziomie.

Świadczenie wypłaca się w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. Za pozostały przysługujący okres świadczenie wynosi 75% tej podstawy. Jeżeli jednak niezdolność do pracy przypada na okres ciąży (świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego) oraz gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego), świadczenie wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60