zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego także podlega ograniczeniu

Zachorowałem pod koniec umowy o pracę zawartej na czas określony. Po ustaniu zatrudnienia otrzymuję z ZUS zasiłek chorobowy, którego podstawa jest ograniczana do 100% przeciętnego wynagrodzenia. Mimo leczenia i rehabilitacji nie odzyskałem zdolności do pracy. Dlatego ZUS na mój wniosek przyznał mi prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy. Czy i to świadczenie będzie podlegało ograniczeniu w zakresie podstawy jego wymiaru?

TAK. W świetle art. 46 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych (patrz schemat).

Co prawda przepis ten odnosi się do zasiłku chorobowego, jednak za sprawą art. 47 ustawy zasiłkowej ma również zastosowanie do świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawę obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego. Przy czym podlega ona waloryzacji na zasadach określonych w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej, gdy wskaźnik waloryzacji przekracza 100%. Przykładowo, jeśli pierwszy dzień przyznanego Czytelnikowi świadczenia rehabilitacyjnego przypada w III kwartale 2017 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego ulegnie zwiększeniu o 7,4% (wskaźnik waloryzacji w tym okresie wynosi 107,4%). Ponieważ jednak świadczenie rehabilitacyjne, podobnie jak zasiłek chorobowy, będzie Czytelnikowi przysługiwało za okres po ustaniu zatrudnienia, gdy podstawa jego wymiaru (co zapewne będzie miało miejsce) przekroczy 100% obowiązującego w danym okresie przeciętnego wynagrodzenia, zostanie ograniczona do tej wartości.

Wpływ przeciętnego wynagrodzenia na ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego należnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego także podlega ograniczeniu

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60