zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (443) z dnia 1.09.2017

Okres zasiłkowy, gdy niezdolność do pracy z powodu innej choroby powstała w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Pracownicy po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego przyznano świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. W czasie przebywania na tym świadczeniu okazało się, że jest w ciąży. Wobec tego, iż jest ona zagrożona, do dnia porodu pracownica będzie na zwolnieniu lekarskim. Czy bezpośrednio po zakończeniu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego możemy otworzyć nowy okres zasiłkowy?

W okolicznościach wskazanych w pytaniu nie można otworzyć nowego okresu zasiłkowego. Zgodnie z art. 8 ustawy zasiłkowej, wypłata zasiłku chorobowego może trwać nie dłużej niż 182 dni (270 dni w razie gruźlicy oraz choroby przypadającej w czasie ciąży). Jest to tzw. okres zasiłkowy. Wlicza się do niego:

  • wszystkie dni nieprzerwanej niezdolności do pracy bez względu na to, czy zostały spowodowane tą samą, czy też inną chorobą, a także
     
  • dni niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, gdy przerwa między nimi nie przekroczyła 60 dni.

Ważne: Nieprzerwane okresy niezdolności do pracy spowodowanej różnymi schorzeniami zalicza się do jednego okresu zasiłkowego.

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby jest dłuższa i trwa nadal po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, przyznawane jest świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono pod warunkiem, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to wypłaca się na podstawie decyzji ZUS przez czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Gdyby więc pracownica po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego odzyskała zdolność do pracy, a następnie choćby po dniu przerwy stała się niezdolna do pracy z powodu innej choroby, to byłaby możliwość otwarcia nowego okresu zasiłkowego. W sytuacji przedstawionej w pytaniu, po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie będzie ona zdolna do pracy. Co prawda kolejna niezdolność do pracy zostanie spowodowana innym schorzeniem, to jednak z uwagi na brak przerwy między nimi nie będzie podstaw do otwarcia nowego okresu zasiłkowego. Pracownica co najwyżej może ubiegać się w ZUS o przedłużenie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego na czas nieprzekraczający łącznego limitu 12 miesięcy, czyli na 8 miesięcy (12 m-cy - 4 m-ce).

Zwracamy uwagę! Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pierwsze trzy miesiące, a za pozostałe - 75% tej podstawy. Jeśli jego wypłata przypada w okresie ciąży, to przysługuje ono w wysokości 100% podstawy wymiaru (art. 19 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Kalkulatory Kalkulator świadczenia rehabilitacyjnego
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Od dnia urodzenia dziecka, nawet jeśli nastąpi to przed upływem przedłużonego świadczenia rehabilitacyjnego, pracownica będzie uprawniona do urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu rodzicielskiego. Za okres tych urlopów nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60