zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego dla prowadzącego działalność gospodarczą

Osoba prowadząca działalność gospodarczą jest niezdolna do pracy z powodu choroby. ZUS przyznał jej prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, które rozpocznie się po wyczerpaniu okresu płatności zasiłku chorobowego. Czy w czasie pobierania tego świadczenia może ona prowadzić działalność, czy powinna ją zlikwidować lub zawiesić?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu płatności zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Prawo do tego świadczenia jest przyznawane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy (360 dni). Wypłaca się je za każdy dzień okresu wskazanego w decyzji ZUS, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do:

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (nie dotyczy to renty rodzinnej),
   
 • zasiłku dla bezrobotnych,
   
 • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
   
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
   
 • urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 22 ustawy zasiłkowej, do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się m.in. przepis art. 17 tej ustawy. Stanowi on, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Powyższe oznacza, że tak samo jak w czasie pobierania zasiłku chorobowego, tak też w okresie świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczony nie może wykonywać działalności zarobkowej. Co jednak istotne, działalność gospodarcza nie musi być likwidowana czy zawieszana. Ubezpieczony w okresie choroby nie może bowiem wykonywać osobiście pracy zarobkowej, ale może osiągać przychód z działalności prowadzonej np. przez upoważnionego pracownika (lub członka rodziny).

Jeśli chodzi o likwidację lub zawieszenie działalności w okresie choroby, to wyjaśniamy, że świadczenie rehabilitacyjne jest nadal wypłacane przez ZUS, gdy niezdolność do pracy przypada po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Nie przysługuje ono osobie, która po ustaniu ubezpieczenia m.in. kontynuuje lub podjęła działalność zarobkową albo podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników (art. 13 ust. 1 pkt 2 i 5 w związku z art. 22 ustawy zasiłkowej).

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60