zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (876) z dnia 31.05.2012

Świadczenie rehabilitacyjne wyższe niż zasiłek

Jestem zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Pół roku temu miałem wypadek i w wyniku odniesionych obrażeń stałem się niezdolny do pracy. Pełny okres należnego mi zasiłku chorobowego wyczerpał się z dniem 22 maja br., jednak otrzymałem już decyzję z ZUS o przyznaniu mi prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 6 miesięcy, począwszy od 23 maja br. Czy to prawda, że będzie ono wyższe niż pobierany do tej pory zasiłek?

Miesięczny zasiłek chorobowy wypłacany jest z reguły w wysokości 80% podstawy jego wymiaru. Tymczasem świadczenie rehabilitacyjne wynosi odpowiednio:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy i
     
  • 75% tej podstawy za pozostały okres.

Co prawda istnieją przypadki, gdy świadczenia te przysługują w wysokości 100% podstawy zasiłku, jednak nie dotyczą one sytuacji opisanej w pytaniu.

Przez pełny okres (tj. odpowiednio 182 lub 270 dni) płatności zasiłku jest on ustalany w oparciu o tę samą podstawę wymiaru, podczas gdy podstawa zasiłku służąca do wyliczenia świadczenia rehabilitacyjnego może ulec zmianie. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta dla celów obliczenia tego świadczenia podlega bowiem waloryzacji, według reguł określonych w art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

Zasadą jest, że podstawę tę waloryzuje się wskaźnikiem waloryzacji ogłaszanym przez Prezesa ZUS na kwartał, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego. Przy czym zmienia się ona jedynie wówczas, gdy wskaźnik ten przekracza 100%. Przykładowo, w 2012 r. wskaźnik waloryzacyjny wynosi:

  • w I kwartale - 98,5%, co oznacza, że podstawa wymiaru zasiłku pozostaje na niezmienionym poziomie (nie ulega zwiększeniu, ale nie zmniejsza się),
     
  • w II kwartale - 106,6%, w związku z czym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji (ulega zwiększeniu).

Pierwszy dzień przyznanego Czytelnikowi świadczenia rehabilitacyjnego przypadał na 23 maja 2012 r., a więc w II kwartale br. Tym samym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, pobieranego przez zainteresowanego bezpośrednio przed przyznaniem świadczenia, zostanie dla celów ustalenia nowego świadczenia podwyższona wskaźnikiem waloryzacji. W konsekwencji świadczenie rehabilitacyjne dla Czytelnika w okresie pierwszych 3 miesięcy będzie wypłacane w wyższej - niż zasiłek chorobowy - kwocie. Stanowić bowiem będzie 90% zwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast przez pozostałe miesiące zainteresowany będzie otrzymywał kwotę porównywalną do otrzymywanego wcześniej zasiłku chorobowego, tj. 75% zwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku.

Dodajmy, że świadczenie rehabilitacyjne, podobnie jak zasiłek chorobowy, przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy.

Przykład

Pracownik przez 182 dni pobierał zasiłek chorobowy, którego podstawa wymiaru wynosiła 1.803,23 zł, a stawka dzienna 48,09 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.803,23 zł × 80% : 30.

Od dnia 23 maja 2012 r. ZUS przyznał ubezpieczonemu świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. Świadczenie to zostanie obliczone w oparciu o zwaloryzowaną podstawę wymiaru stanowiącą 1.922,24 zł, tj. 1.803,23 zł × 106,6%. W okresie pierwszych 90 dni za każdy dzień świadczenia przysługiwać zatem będzie kwota 57,67 zł, tj. 1.922,24 zł × 90% : 30.

Natomiast stawka dzienna za okres pozostałych 9 miesięcy świadczenia wyniesie 48,06 zł, tj. 1.922,24 zł × 75% : 30.

www.Zasilki.pl - Świadczenia rehabilitacyjne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60