zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

Umowa o pracę z pracownicą korzystającą z urlopu związanego z rodzicielstwem została rozwiązana w wyniku likwidacji pracodawcy. W czasie pobierania tego zasiłku, już po ustaniu zatrudnienia, poważnie ona zachorowała i leczy się do dnia dzisiejszego. Czy bezpośrednio po zakończeniu okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego (4 miesiące po rozwiązaniu umowy) może ubiegać się w ZUS o zasiłek chorobowy?

Warunkiem nabycia prawa do zasiłku chorobowego jest powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby w terminie określonym przepisami ustawy zasiłkowej i udokumentowanie jej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Osoba, o której mowa w pytaniu, nabyłaby prawo do zasiłku chorobowego, gdyby pierwsze zwolnienie lekarskie otrzymała w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę (pomimo pobierania zasiłku macierzyńskiego) i udokumentowała nieprzerwaną niezdolność do pracy trwającą nadal po zakończeniu wypłaty tego zasiłku. Z tym, że zasiłek chorobowy przysługiwałby dopiero po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje wówczas, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę i trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Otrzyma go również osoba, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia, jeżeli jej niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i została spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub inną, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (art. 7 ustawy zasiłkowej).

Ważne: Niezdolność do pracy z powodu choroby dokumentuje się zaświadczeniem lekarskim wystawionym odpowiednio na druku ZUS ZLA lub e-ZLA (w formie papierowej lub elektronicznej).

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega z tego tytułu tylko ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlega natomiast ubezpieczeniu chorobowemu. Gdyby wypłata tego zasiłku miała miejsce w okresie zatrudnienia, czyli w czasie trwania tytułu ubezpieczenia chorobowego, to bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim ubezpieczona nabyłaby prawo do zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia za czas choroby). Jednakże w dniu rozwiązaniu umowy o pracę ustał tytułu ubezpieczenia chorobowego. Stąd też powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, lub nawet w czasie jego pobierania, nie uprawnia do wypłaty zasiłku chorobowego, chyba że niezdolność ta powstała przed upływem 14 dni (odpowiednio 3 m-cy) od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, co zostało udokumentowane zaświadczeniem lekarskim.

W pytaniu nie podano, czy była pracownica otrzymywała zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy. Zakładając, że w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego jedynie kontynuowała leczenie ale nie pobierała takich zaświadczeń, to obecnie po upływie czterech miesięcy od rozwiązania umowy o pracę nie przysługuje jej prawo do zasiłku chorobowego.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60