zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1295) z dnia 6.06.2016

Właścicielka firmy z zasiłkiem macierzyńskim jeszcze przed porodem

Prowadzę własną działalność pozarolniczą i z tego tytułu podlegam m.in. dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Obecnie jestem w ósmym miesiącu ciąży. Nie zamierzam korzystać z zasiłku chorobowego, ale na tydzień lub dwa przed planowanym terminem porodu chciałabym uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego. Czy istnieje taka możliwość? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinnam przedłożyć w celu nabycia stosownych uprawnień?

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) m.in. jako okres urlopu macierzyńskiego. Przy czym warunkiem uzyskania takiego świadczenia jest urodzenie dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Stanowi o tym art. 29 ust. 1 pkt 1art. 29a ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu - w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 20 tygodni, tj. 140 dni. Przy czym nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, a tym samym i zasiłku macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu. Wówczas po porodzie przysługuje urlop/zasiłek macierzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania przysługującego pełnego wymiaru tego urlopu.

Jeżeli ubezpieczona nie korzysta z urlopu/zasiłku macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem tego urlopu/zasiłku jest dzień porodu. Tak wynika z art. 180 § 1-3art. 1831 § 2 Kodeksu pracy.


Kalkulator urlopów macierzyńskich dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Czytelniczka, jako osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może zatem bez problemu na tydzień lub dwa przed planowanym terminem porodu skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Wówczas jednak, jak już wspomniano, po porodzie będzie jej przysługiwał zasiłek za okres odpowiednio zmniejszony o wykorzystaną już część tego świadczenia (np. 140 dni - 14 dni = 126 dni).

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres przed dniem porodu jest złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu. Po porodzie natomiast konieczne będzie dostarczenie do ZUS odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. Kwestię tę reguluje § 9 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205 ze zm.).

Wspomniane zaświadczenie Czytelniczka powinna dostarczyć do organu rentowego wraz z zaświadczeniem płatnika składek, które - jako dla osoby prowadzącej własną działalność pozarolniczą - może być sporządzone na druku ZUS Z-3b.

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60