zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (421) z dnia 1.10.2016

Zasiłek macierzyński w razie przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu

Z pracownicą zatrudnioną na czas określony, będącą w ciąży, przedłużyliśmy umowę do dnia porodu. Obecnie jest ona na zwolnieniu lekarskim. Czy po rozwiązaniu umowy o pracę będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński?

Tak. Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego - także wówczas, gdy w dniu porodu jednocześnie następuje rozwiązanie umowy o pracę (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

Okres płatności zasiłku macierzyńskiego odpowiada okresowi urlopu macierzyńskiego, do którego pracownica byłaby uprawniona, gdyby pozostawała w zatrudnieniu, tj. do 20 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka (art. 29a ust. 1 ustawy zasiłkowej). Może ona wnioskować także o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego (32 tyg.).

Ważne: Pracownica po ustaniu stosunku pracy może pobierać zasiłek macierzyński z ZUS za cały okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Jeśli pracownica nie skorzysta z urlopu macierzyńskiego przed porodem, pracodawca będzie zobowiązany do jego udzielenia za jeden, ostatni dzień zatrudnienia. Nie musi jednak wypłacać zasiłku macierzyńskiego za ten dzień. ZUS w ust. 371 komentarza do ustawy zasiłkowej wyjaśnił, że w przypadku gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu, na podstawie art. 177 § 3 K.p., a płatnik składek byłby zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego tylko za 1 dzień, wypłaty tego zasiłku za cały okres może dokonać oddział ZUS (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do zasiłku). W tym celu do ZUS należy przekazać odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (może to być jego kserokopia potwierdzona przez płatnika składek za zgodność z oryginałem). Do tego dokumentu dołącza się zaświadczenie płatnika składek wystawione przez byłego pracodawcę na druku ZUS Z-3, w którym zostaną wskazane wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Dowody do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS określone zostały w § 2 ust. 1 pkt 1§ 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego... (Dz. U. poz. 2205).

Aktywne druki i formularze Druk ZUS Z-3 dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

Jeżeli była pracownica będzie wnioskowała o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za czas odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, to stosowny wniosek powinna złożyć przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku, najpóźniej w ostatnim dniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

Zwracamy uwagę! Złożenie wniosku o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w ciągu 21 dni po porodzie umożliwi jego wypłatę w wysokości 80% podstawy wymiaru, począwszy od dnia porodu.

Przykład

Pracownicy przedłużono umowę o pracę do dnia porodu, który nastąpił 4 września 2016 r. Z tym dniem umowa o pracę została rozwiązana. Z tytułu urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego ma ona prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Pracodawca przekazał do ZUS wypłatę zasiłku od pierwszego dnia, a zatem pracownica otrzyma z ZUS zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego od 4 września 2016 r. do 21 stycznia 2017 r., a następnie rodzicielskiego od 22 stycznia do 2 września 2017 r.

Jeżeli wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego była pracownica złożyła w ciągu 21 dni po porodzie, tj. do 25 września 2016 r., to zasiłek macierzyński za cały okres jego pobierania (tj. 52 tyg.) wyniesie 80% podstawy wymiaru. Przyjmując, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi 3.408,46 zł, za każdy dzień otrzyma 90,89 zł (3.408,46 zł x 80% : 30).

Gdyby wniosek złożyła przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku za ten okres, tj. przed 22 stycznia 2017 r., to zasiłek macierzyński od 4 września 2016 r. do 21 stycznia 2017 r. (20 tyg.) oraz od 22 stycznia do 4 marca 2017 r. (6 tyg.) wyniesie 100% podstawy jego wymiaru, natomiast od 5 marca do 2 września 2017 r. wynosić będzie 60% tej podstawy. Za okres od 4 września 2016 r. do 4 marca 2017 r. zasiłek macierzyński za każdy dzień wyniesie 113,62 zł (3.408,46 zł x 100% : 30), natomiast od 5 marca do 2 września 2017 r. - 68,17 zł (3.408,46 zł x 60% : 30).

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60