zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (803) z dnia 20.04.2013

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla ojca korzystającego z urlopu ojcowskiego

Czy do obliczenia zasiłku macierzyńskiego, dla pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego, powinniśmy przyjąć wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urodzenia dziecka?

Nie. Podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego ustala się indywidualnie dla każdego ubezpieczonego (przyjmując uzyskane przez niego wynagrodzenie) tak, jak indywidualnie rozpatruje się prawo do tych świadczeń. Dlatego też podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ojcu dziecka korzystającego z:

  • urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez matkę dziecka co najmniej 14 tygodni tego urlopu,
     
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka,
     
  • urlopu ojcowskiego,

stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane przez ojca dziecka za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym rozpocznie on korzystanie z tego urlopu.

Powyższe wynika z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej.

Jeżeli więc pracownik korzysta z urlopu ojcowskiego w kwietniu 2013 r., to podstawę wymiaru przysługującego zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. Data urodzenia dziecka, tak jak okres urlopu wykorzystanego przez matkę dziecka, nie ma wpływu na ustalenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka.

Przykład

Pracownica urodziła dziecko 28 października 2012 r. Od dnia porodu do 13 kwietnia 2013 r. korzystała z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Z tego tytułu pobierała zasiłek macierzyński. Podstawę wymiaru zasiłku stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2011 r. do września 2012 r. (przed porodem nie korzystała ze świadczeń chorobowych) w wysokości 3.365,31 zł.

W okresie od 22 kwietnia do 5 maja 2013 r. ojciec dziecka korzysta z urlopu ojcowskiego. Podstawę wymiaru przysługującego w tym okresie zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od kwietnia 2012 r. do marca 2013 r. w wysokości 2.726,76 zł.

Dodajmy, że ojciec dziecka może korzystać z urlopu ojcowskiego w tym samym czasie, w którym matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim (lub dodatkowym urlopie macierzyńskim). Także rodzice niebędący pracownikami, nieuprawnieni do urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, mogą jednocześnie pobierać zasiłek macierzyński przez okres odpowiadający okresowi tych urlopów.

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60