zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

Wynagrodzenie z kolejnej umowy zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

Od 1 marca 2017 r. firma zawiera kolejne umowy zlecenia z osobą fizyczną, która z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przez kilka dni lutego 2018 r. zleceniobiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby. Jak ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego?

W myśl art. 48 ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem (np. zleceniobiorcy) stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu przez taki okres, do jej ustalenia przyjmuje się przychód za pełne kalendarzowe miesiące tego ubezpieczenia. Z kolei za przychód uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej).

Zwracamy uwagę! W przypadku zleceniobiorców pełnym miesiącem kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego jest miesiąc, w którym ubezpieczenie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca (np. 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja). Jako niepełny kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia traktuje się więc miesiąc, w którym przed datą objęcia ubezpieczeniem przypada sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy (por. ust. 350 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Ważne: W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy uwzględnia się przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje ten zasiłek.

Za nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego uważa się kolejne okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu kolejnych umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniodawcą oraz takie okresy, między którymi wystąpiła przerwa przypadająca na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.

Zakładając, że wszystkie umowy zlecenia, o których mowa w pytaniu, zostały zawarte na następujące bezpośrednio po sobie okresy, tzn. nie ma pomiędzy nimi przerwy bądź przypada ona na dni ustawowo wolne od pracy, w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy za kilka dni lutego 2018 r. powinien zostać uwzględniony przychód wypłacony za okres od marca 2017 r. do stycznia 2018 r.

Gdyby pierwsza umowa zlecenia rozpoczęła się np. od 3 marca 2017 r., przychód za ten miesiąc zostałby wyłączony z podstawy wymiaru zasiłku, jako niepełny kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia.

Przykład

Zleceniodawca zawarł z tym samym zleceniobiorcą umowy zlecenia na następujące okresy:

  • od 1 do 31 marca 2017 r. (przychód - 3.500 zł),
     
  • od 1 do 30 kwietnia 2017 r. (przychód - 2.800 zł),
     
  • od 2 maja 2017 r. do 28 lutego 2018 r. (przychód - 3.800 zł miesięcznie).

Od 5 do 14 lutego 2018 r. (10 dni) zleceniobiorca jest niezdolny do pracy z powodu choroby.

W podstawie wymiaru przysługującego zasiłku chorobowego uwzględnieniu podlega przychód za nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego, czyli od marca 2017 r. do stycznia 2018 r. A zatem stanowi ją kwota 3.177,04 zł, zgodnie z wyliczeniem: (3.500 zł - 479,85 zł) x 1 m-c = 3.020,15 zł; (2.800 zł - 383,88 zł) x 1 m-c = 2.416,12 zł; (3.800 zł - 520,98 zł) x 9 m-cy = 29.511,18 zł; (3.020,15 zł + 2.416,12 zł + 29.511,18 zł) : 11 m-cy = 3.177,04 zł.

Za 10 dni choroby przypadającej w lutym 2018 r. zleceniobiorca otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 847,20 zł, tj. 3.177,04 zł x 80% : 30 = 84,72 zł (stawka dzienna); 84,72 zł x 10 dni = 847,20 zł.


Przyjmując natomiast, że pomiędzy kolejnymi umowami zlecenia występowały przerwy obejmujące dni robocze, to zleceniodawca w pierwszej kolejności powinien ustalić nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego, a następnie do podstawy wymiaru zasiłku przyjąć z tego okresu przychód uzyskany za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że umowy zlecenia były zawarte na następujące okresy: od 1 od 31 marca 2017 r.; od 3 do 30 kwietnia 2017 r.; od 2 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy za kilka dni lutego 2018 r., zleceniodawca uwzględni nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego od kwietnia 2017 r. do stycznia 2018 r. (pierwsza umowa zlecenia nie zostanie uwzględniona, gdyż kolejna została zawarta po przerwie obejmującej sobotę i niedzielę). Podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowił przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, tj. od maja 2017 r. do stycznia 2018 r.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60