zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy niezdolnego do pracy w pierwszym miesiącu wykonywania zlecenia

1) Osoba fizyczna od 1 października br. z tytułu umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podczas wykonywania zlecenia uległa wypadkowi i zdarzenie to zostało uznane za wypadek przy pracy. W jaki sposób należało ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli zleceniobiorca przepracował tylko 3 dni, a w umowie określono wynagrodzenie w stawce godzinowej 18 zł/godz.? Nadmieniamy, że przed podjęciem zlecenia osoba ta przez kilka miesięcy pozostawała bez pracy i firma nie zatrudnia innych zleceniobiorców.

Zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia tego ubezpieczenia, bez tzw. okresu wyczekiwania (art. 8 ustawy wypadkowej). Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, obliczaniu wysokości, a także przy jego wypłacie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy wypadkowej (art. 7 ustawy wypadkowej).

Co do zasady, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego zleceniobiorcy stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Za przychód uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe, pomniejszoną o kwotę odpowiadającą 13,71%, niezależnie od tego czy zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia wypadkowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe tego ubezpieczenia. Pełnym miesiącem kalendarzowym ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy jest miesiąc, w którym ubezpieczenie rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca. Jako niepełny kalendarzowy miesiąc ubezpieczenia traktuje się zatem miesiąc, w którym przed datą objęcia ubezpieczeniem przypada sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Zleceniobiorca, o którym mowa w pytaniu, stał się niezdolny do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy powstałym przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Zgodnie zatem z art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej oraz pkt. 360 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, podstawę wymiaru zasiłku stanowi odpowiednio:

 • kwota przychodu określona w umowie przypadająca za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu 13,71%,
   
 • kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy - jeżeli w umowie zlecenia odpłatność określono w kwotowej stawce godzinowej lub akordowo albo prowizyjnie.

Ponadto ZUS w pkt. 361 komentarza do ustawy zasiłkowej wyjaśnił, że w sytuacji gdy u płatnika składek w miesiącu, w którym powstało prawo do zasiłku, nie ma innych zleceniobiorców, których przychód powinien zostać przyjęty do podstawy wymiaru zasiłku, to podstawę tę stanowi przychód faktycznie osiągnięty przez ubezpieczonego (czyli za czas rzeczywiście przepracowany przed powstaniem niezdolności do pracy).

Zakładając, że zleceniobiorca za godziny przepracowane przez trzy dni października 2018 r. uzyskał przychód w wysokości 540 zł, to podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wyniesie 465,97 zł, tj. 540 zł - 74,03 zł.


2) Zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenia od 1 do 31 października br. za wynagrodzeniem określonym w stawce godzinowej 15 zł/godz. Z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wcześniej, od 1 kwietnia do 30 września br., pracował w tej samej firmie, z tym że na podstawie umowy o pracę. W październiku br. przez kilka dni chorował. Jak należało ustalić podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego oraz wykazać zleceniobiorcę w dokumentach rozliczeniowych kierowanych do ZUS, jeśli wypłata wynagrodzenia i zasiłku nastąpiła w październiku br.?

Zleceniobiorca z pytania nabył prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, gdyż do okresu wyczekiwania (tj. 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego) wliczono okres wcześniejszego ubezpieczenia chorobowego z umowy o pracę.

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić przychód uzyskany za okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje ten zasiłek (art. 36 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, iż do jej ustalenia przyjmuje się wyłącznie wynagrodzenie z umowy zlecenia.

W sytuacji wskazanej w pytaniu niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres tego ubezpieczenia rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zostanie więc przyjęty uzupełniony przychód zleceniobiorcy za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, czyli hipotetyczna kwota przychodu, od której zostałaby opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe, gdyby zleceniobiorca podlegał temu ubezpieczeniu przez pełny miesiąc kalendarzowy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%. Kwota uzupełnionego przychodu nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71% (por. pkt 356 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Przykład

Przyjmujemy, że zleceniobiorca, o którym mowa w pytaniu, był niezdolny do pracy z powodu choroby od 15 do 21 października 2018 r. (7 dni). Za ten miesiąc uzyskał przychód w wysokości 2.700 zł, a po pomniejszeniu o 13,71% w kwocie 2.329,83 zł.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi uzupełniony przychód za październik br. w wysokości 3.009,36 zł (2.329,83 zł : 24 dni x 31 dni).

Za 7 dni choroby zleceniobiorca otrzyma świadczenie w wysokości 561,75 zł, zgodnie z wyliczeniem: 3.009,36 zł x 80% : 30 = 80,25 zł (stawka dzienna); 80,25 zł x 7 dni = 561,75 zł.


Odpowiadając na drugą część pytania, wyjaśniamy, iż w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za październik br. zleceniodawca wykaże zleceniobiorcę w jednym bloku raportu ZUS RCA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 X X i rozliczonymi składkami od wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz w jednym bloku raportu ZUS RSA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 X X, z kodem świadczenia/przerwy 313 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, liczbą dni zasiłkowych, kwotą wypłaconego zasiłku.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.