zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego pracownicy zatrudnionej na część etatu u dwóch pracodawców

Pracownica jest zatrudniona na 1/4 etatu, za wynagrodzeniem w wysokości 700 zł. Na początku kwietnia br. urodziła dziecko i w ciągu kilku dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Jednocześnie oświadczyła, że zasiłek macierzyński przysługuje jej także z tytułu zatrudnienia na 1/5 etatu u innego pracodawcy. Ponieważ naszą firmę wskazała jako zobowiązaną do wypłaty podwyższenia zasiłku, chcielibyśmy wiedzieć jak wyliczyć jego wysokość?

Jeśli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od wysokości świadczenia rodzicielskiego (tj. 1.000 zł), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy podwyższa się do wysokości tego świadczenia (art. 31 ust. 3a ustawy zasiłkowej). W razie gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, kwotę podwyższenia ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest on wypłacany (art. 31 ust. 3c ustawy zasiłkowej).

Ważne: Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonemu uprawnionemu do tego zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlopu rodzicielskiego.

Wypłata podwyższenia następuje bez wniosku osoby zainteresowanej, z tym że pracownica musi złożyć oświadczenie, w którym wskaże, czy zasiłek macierzyński przysługuje jej z więcej niż jednego tytułu. Gdy jest zatrudniona tylko w jednej firmie, to takie oświadczenie jest wystarczające do wypłaty kwoty podwyższenia za każdy kolejny miesiąc. Jeżeli tak jak w przypadku opisanym w pytaniu, zasiłek przysługuje z więcej niż jednego tytułu, pracownica w oświadczeniu wskazuje, który pracodawca jest zobowiązany do wypłaty kwoty podwyższenia oraz potwierdza, że podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nie jest pobierane z innego tytułu. Co istotne, wybór płatnika jest możliwy tylko, gdy zasiłek macierzyński jest wypłacany przez pracodawcę. Gdyby jednym z płatników zasiłku był ZUS, to wypłaty podwyższenia zawsze dokonuje ZUS.

Przy obliczaniu kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego dla osoby zatrudnionej u więcej niż jednego pracodawcy, bierze się pod uwagę łączną kwotę zasiłku macierzyńskiego wypłaconego za dany miesiąc.

Z uwagi na różną liczbę dni w poszczególnych miesiącach, wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega zmianom, a tym samym różna będzie kwota jego podwyższenia za kolejne miesiące. W związku z tym oprócz oświadczenia, o którym mowa wyżej, pracownica jest zobowiązana do comiesięcznego przedkładania zaświadczenia od drugiego płatnika zasiłku. W zaświadczeniu płatnik powinien wskazać informacje o okresie przysługującego zasiłku oraz o miesięcznej kwocie zasiłku po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc, w którym przysługuje podwyższenie.

Pracodawca, wskazany przez pracownicę do wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, dokonuje obliczenia jego kwoty w każdym miesiącu (może wystąpić sytuacja, gdy podwyższenie zasiłku za niektóre miesiące nie będzie przysługiwało).

Ustalenie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w danym miesiącu polega na obliczeniu różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego (1.000 zł) a miesięczną wysokością zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z wyjaśnieniem ZUS dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce pt. "Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu", w przypadku gdy w danym miesiącu płatnik składek wypłaca wynagrodzenie za pracę lub zasiłek chorobowy, a za pozostałą część miesiąca zasiłek macierzyński, dla celów obliczenia podwyższenia, kwota zmniejszająca podatek powinna być podzielona proporcjonalnie pomiędzy odpowiednio wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy (lub inny zasiłek z ubezpieczeń społecznych) i zasiłek macierzyński.

Przykład

Pracownica jest zatrudniona u dwóch pracodawców, tj. A na 1/4 etatu i B na 1/5 etatu. W dniu 10 kwietnia 2018 r. urodziła dziecko i w ciągu 21 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński przysługuje jej za okres od 10 kwietnia 2018 r. do 8 kwietnia 2019 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pracownica oświadczyła, że zasiłek macierzyński przysługuje jej z dwóch tytułów i wskazała pracodawcę A jako płatnika kwoty podwyższenia (pracodawca ten jest upoważniony do zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zmniejszającą podatek).

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego u pracodawcy A wynosi 604,03 zł, tj. (700 zł - 95,97 zł) x 12 m-cy = 7.248,36 zł; 7.248,36 zł : 12 m-cy = 604,03 zł, a stawka dzienna zasiłku - 16,11 zł (604,03 zł x 80% : 30). Zasiłek macierzyński za kwiecień 2018 r. wyniósł 310,31 zł, według wyliczenia:

 • kwota zasiłku: 16,11 zł x 21 dni = 338,31 zł,
   
 • kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł) podzielona proporcjonalnie pomiędzy zasiłek chorobowy (9 dni) i macierzyński (21 dni): 46,33 zł : 30 x 21 dni = 32,43 zł,
   
 • zaliczka na podatek dochodowy: 338 zł x 18% - 32,43 zł = 28,41 zł, po zaokrągleniu 28 zł,
   
 • zasiłek macierzyński "netto": 338,31 zł - 28 zł = 310,31 zł.

Pracownica dostarczyła zaświadczenie od pracodawcy B stwierdzające, że za kwiecień 2018 r. otrzymała zasiłek macierzyński w kwocie 165,86 (przyjmujemy, że podstawa wymiaru zasiłku wynosi 362,43 zł, a jego wysokość 80% tej podstawy).

Pracodawca A wypłacił podwyższenie zasiłku macierzyńskiego za kwiecień 2018 r. w wysokości 223,83 zł, tj. 1.000 zł : 30 dni x 21 dni = 700 zł; 700 zł - (310,31 zł + 165,86 zł).

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego za maj 2018 r. wyniosło 298,13 zł, według wyliczenia:

 • kwota zasiłku: 16,11 zł x 31 dni = 499,41 zł,
   
 • zaliczka na podatek dochodowy: 499 zł x 18% - 46,33 zł = 43,49 zł, po zaokrągleniu 43 zł,
   
 • zasiłek macierzyński "netto": 499,41 zł - 43 zł = 456,41 zł,
   
 • zasiłek macierzyński wypłacony przez pracodawcę B: 245,46 zł,
   
 • kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego: 1.000 zł - (456,41 zł + 245,46 zł) = 298,13 zł.

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.