zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Jak zmniejszyć wysokość zasiłku chorobowego za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?

Zleceniobiorca dostarczył po terminie zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA. Wiem, że w tej sytuacji należy zmniejszyć wysokość należnego mu zasiłku chorobowego. Na czym dokładnie polega to zmniejszenie?

Do zaświadczeń lekarskich wystawionych na formularzu ZUS ZLA w dalszym ciągu ma zastosowanie art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że m.in. zleceniobiorca jest zobowiązany je dostarczyć swojemu płatnikowi składek (zleceniodawcy) nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje obniżeniem o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Co istotne, przy ustalaniu terminu 7 dni nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie, natomiast jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę jego wystawienia przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym.

Zmniejszeniu o 25% ulega kwota zasiłku (a nie podstawa wymiaru zasiłku), należnego za dni objęte sankcją, obliczona w oparciu o odpowiednią (w zależności od wysokości procentowej zasiłku) stawkę dzienną tego świadczenia (przykład).

Przykład

Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA wystawione w dniu 4 maja 2017 r. na okres od 4 do 31 maja 2017 r. (tj. na 28 dni) zleceniobiorca dostarczył zleceniodawcy w dniu 18 maja 2017 r., a więc po upływie 7 dni od daty jego otrzymania. Z tego tytułu przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru świadczenia, zmniejszonej o 25% za okres od 8. dnia orzeczonej tym zaświadczeniem niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia, tj. w wysokości 2.393,04 zł, co wynika z wyliczenia:

Zasiłek za okres Liczba dni Stawka dzienna zasiłku Kwota Obliczenia
od 4 do 10 maja 2017 r. 7 92,04 zł* 644,28 zł 92,04 zł × 7 dni = 644,28 zł,
od 11 do 18 maja 2017 r. (tj. od 8. dnia niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia) 8 552,24 zł 92,04 zł × 8 dni = 736,32 zł,
736,32 zł × 25% = 184,08 zł**,
736,32 zł - 184,08 zł = 552,24 zł,
od 19 do 31 maja 2017 r. 13 1.196,52 zł 92,04 zł × 13 dni = 1.196,52 zł
Razem 28 2.393,04 zł
* zgodnie z wyliczeniem: 3.451,50 zł (podstawa zasiłku) × 80% : 30 = 92,04 zł
** kwota zmniejszenia zasiłku z tytułu nieterminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60