zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Gdy zasiłek chorobowy dla pracownika wypłaca ZUS

Pracownik udokumentował swoją niezdolność do pracy zaświadczeniem lekarskim wystawionym w formie elektronicznej. Ponieważ nie jestem płatnikiem zasiłków, wysyłam do ZUS druk ZUS Z-3. Czy do tego druku należy dołączyć e-ZLA? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1106962)

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego. Przy czym za wniosek uznawane są różne dokumenty. Jest to zależne od tego, kto jest płatnikiem zasiłku chorobowego oraz czy i ewentualnie jaki dokument potwierdzający niezdolność do pracy otrzymał do ręki ubezpieczony.

Jeżeli płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS, postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty tego świadczenia wszczyna się odpowiednio na podstawie:

 • wydruku wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego lub
   
 • zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego albo
   
 • wniosku złożonego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przekazanego przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnionego przez ubezpieczonego.

Tak wynika z art. 61b ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368).

Natomiast w przypadku nieprzedłożenia wydruku zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego dokumentem niezbędnym do wszczęcia postępowania o wypłatę zasiłku chorobowego przez ZUS jest złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego:

 • wniosek o zasiłek chorobowy zawierający dane określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87) albo
   
 • zaświadczenie płatnika składek, o którym mowa w § 2 tego rozporządzenia.

Stanowi o tym § 31 wymienionego rozporządzenia.

Aby pracownikowi, o którym mowa w pytaniu, ZUS ustalił prawo do zasiłku i dokonał jego wypłaty, uczestnik forum powinien przekazać temu organowi (tak jak sugeruje) co najmniej zaświadczenie płatnika składek. Dokument ten można sporządzić wykorzystując formularz ZUS Z-3.


Zaświadczenie ZUS Z-3 zawiera zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60