zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Zasiłek chorobowy po ustaniu pracowniczego ubezpieczenia w razie prowadzenia działalności

Prowadzę działalność gospodarczą i do końca lipca 2017 r. byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Z działalności opłacałem tylko składkę zdrowotną. Pod koniec lipca br. otrzymałem zwolnienie lekarskie do 31 sierpnia 2017 r. Czy po ustaniu zatrudnienia ZUS wypłaci mi zasiłek chorobowy?

Czytelnik po ustaniu zatrudnienia nie ma prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ kontynuuje działalności zarobkową. Może jednak, po spełnieniu warunków określonych w ustawie zasiłkowej, nabyć prawo do zasiłku chorobowego z tytułu tej działalności.

Zasiłek chorobowy, co do zasady, przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje on również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność ta trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu:

  • 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
     
  • 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, w przypadku choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Tak wynika z art. 6 ust. 1 i art. 7 ustawy zasiłkowej.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała w trakcie ubezpieczenia chorobowego i trwa nieprzerwanie nadal po jego ustaniu, prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje za okres przypadający po ustaniu tego ubezpieczenia m.in. gdy osoba niezdolna do pracy kontynuuje lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za czas tej niezdolności (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej).

Wobec powyższego Czytelnikowi, o którym mowa w pytaniu, wynagrodzenie/zasiłek chorobowy z tytułu pracowniczego ubezpieczenia chorobowego przysługiwał jedynie do końca lipca 2017 r. (do dnia rozwiązania umowy o pracę).

Zwracamy uwagę! Gdyby Czytelnik bezpośrednio po ustaniu pracowniczego ubezpieczenia przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, to nabyłby prawo do zasiłku chorobowego z tego tytułu. Jak wyjaśnił ZUS w ust. 10 komentarza do ustawy zasiłkowej, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje także, gdy nieprzerwana niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, np. jeżeli ubezpieczony w dniu powstania niezdolności do pracy miał równolegle co najmniej dwa tytuły do ubezpieczeń, a podlegał ubezpieczeniu tylko z jednego tytułu. Wówczas okres wcześniejszego pracowniczego ubezpieczenia zostanie zaliczony do 90-dniowego okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku.

Przykład

Pracownik zatrudniony do 31 lipca 2017 r. prowadzi równocześnie działalność gospodarczą, z tytułu której opłacał tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Po rozwiązaniu umowy o pracę, z dniem 1 sierpnia br. zgłosił się do ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia chorobowego, z działalności.

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Za czas tej niezdolności jest uprawniony do:

  • wynagrodzenia/zasiłku chorobowego z ubezpieczenia pracowniczego od 1 do 31 lipca 2017 r.,
     
  • zasiłku chorobowego z tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą od 1 do 31 sierpnia 2017 r.


Powyższe ma zastosowanie także w sytuacji, gdy przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z działalności nie nastąpi bezpośrednio po ustaniu pracowniczego ubezpieczenia, ale po przerwie, o ile nie przekroczy ona 30 dni.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że były pracownik przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dopiero od 14 sierpnia 2017 r.

Nie nabędzie on prawa do zasiłku chorobowego od 1 do 13 sierpnia 2017 r., tj. za okres, w którym mając tytuł do ubezpieczenia chorobowego nie podlegał temu ubezpieczeniu. Ponieważ do ubezpieczenia tego przystąpi w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego tytułu ubezpieczenia, ZUS wypłaci zasiłek chorobowy za okres od 14 do 31 sierpnia 2017 r.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60