zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku

Przez 5 lat zatrudnienia nie chorowałam ani jednego dnia, a tydzień po ustaniu mojego stosunku pracy, zanim zdążyłam podjąć nową pracę, potrącił mnie samochód. Po wyjściu ze szpitala, gdzie spędziłam dwa tygodnie, otrzymałam zwolnienie lekarskie ZUS ZLA na łączny okres 44 dni. Przede mną jeszcze jednak kilka miesięcy leczenia i rehabilitacji. Pozostałam więc bez środków do życia (jestem obecnie na utrzymaniu rodziców). Czy to prawda, że mimo zachorowania po ustaniu zatrudnienia, mam szansę na uzyskanie prawa do zasiłku chorobowego?

TAK. Z założenia zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego (np. w czasie zatrudnienia). Stanowi o tym art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową, która jednocześnie w art. 7 przewiduje pewne odstępstwo od tej reguły. W świetle przywołanego przepisu zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, o ile niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała m.in. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu tego ubezpieczenia.

Z treści pytania wynika, że Czytelniczka spełnia wymienione warunki, tj.:

 • stała się niezdolna do pracy tydzień po ustaniu zatrudnienia, a więc przed upływem 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
   
 • otrzymała zwolnienie lekarskie na okres 44 dni, co potwierdza jej niezdolność do pracy trwającą bez przerwy wymagane co najmniej 30 dni.

Uzyska zatem prawo do interesującego ją świadczenia, przy założeniu, że (tak można wywnioskować z pytania) nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w art. 13 ustawy zasiłkowej, ograniczających prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (patrz ramka).

Płatnikiem należnego Czytelniczce zasiłku chorobowego będzie ZUS, właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania. Podstawą do ustalenia prawa do tego świadczenia oraz jego wysokości będzie:

 • otrzymane od lekarza zaświadczenie ZUS ZLA,
   
 • oświadczenie po ustaniu ubezpieczenia, sporządzone przez zainteresowaną np. na formularzu ZUS Z-10,
   
 • zaświadczenie płatnika składek, wystawione przez byłego pracodawcę zainteresowanej, np. na formularzu ZUS Z-3.

Negatywne przesłanki przyznania zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej zarówno w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i po ustaniu tego tytułu nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, ze względu na brak wymaganego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zasiłkowej,
jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

a także wówczas gdy ubezpieczenie chorobowe ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60