zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017

Wypłata zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca od kilku miesięcy prowadzi działalność gospodarczą, podlegając z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. We wrześniu 2017 r. przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w październiku 2017 r. zachorował. Czy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy, jeśli przedsiębiorca udokumentuje wcześniejszy, 10-letni okres pracowniczego ubezpieczenia?

Nie. Prawo do zasiłku chorobowego przedsiębiorca nabędzie nie wcześniej niż od 91. dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z działalności.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, ma prawo przystąpić do ubezpieczenia chorobowego na zasadzie dobrowolności. Obowiązuje ją dłuższy okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, tj. co najmniej 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (tzw. okresu wyczekiwania).

Do okresu wyczekiwania wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego. Tak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), dalej: ustawy zasiłkowej.

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, bez względu na długość okresu ubezpieczenia chorobowego, przysługuje w przypadkach wymienionych w art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej, tj.:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   
 • jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
   
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
   
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
   
 • funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeśli chodzi o wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, to uprawnia on do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, ale wyłącznie osoby podlegające obecnie obowiązkowo temu ubezpieczeniu. Tymczasem Czytelnik, jako przedsiębiorca, podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

Wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) mógłby zostać wliczony do okresu wyczekiwania tylko wówczas, gdyby przerwa między ostatnim a bieżącym okresem ubezpieczenia chorobowego wyniosła nie więcej niż 30 dni. W przedstawionym przypadku od początku prowadzenia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego upłynęło kilka miesięcy. Jeżeli więc niezdolność do pracy z powodu choroby będzie trwała nadal, to ubezpieczony nabędzie prawo do zasiłku chorobowego najwcześniej od 91. dnia ubezpieczenia chorobowego.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od 2 maja 2017 r. i od tego dnia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wcześniej, do końca kwietnia 2017 r., przez 10 lat był zatrudniony na podstawie umowy o pracę (podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu). Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z działalności przystąpił od 1 września 2017 r. i był niezdolny do pracy z powodu choroby od 31 października do 29 listopada 2017 r. (30 dni). Przedsiębiorca nie nabył prawa do zasiłku chorobowego za cały udokumentowany okres choroby.

Okres 90 dni wyczekiwania upłynął 29 listopada 2017 r., zatem przedsiębiorcy może przysługiwać prawo do zasiłku chorobowego z tytułu ewentualnej choroby trwającej od 30 listopada 2017 r.

Dodajmy, że gdyby niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy, to prawo do zasiłku chorobowego przysługiwałoby bez okresu wyczekiwania. Również wypadek przy pracy uprawniałby do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, bez względu na czas trwania tego ubezpieczenia (nawet gdyby zainteresowany nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Bez okresu wyczekiwania przedsiębiorca jest również uprawniony do wypłaty zasiłku opiekuńczego i zasiłku macierzyńskiego.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60