zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (772) z dnia 10.06.2012

Zmiany w dokumentowaniu prawa do zasiłków

W zakresie dokumentowania prawa do zasiłków i ich wysokości od 9 maja 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r., pod poz. 444. Rozporządzenie określa dowody i nowe wzory zaświadczeń stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków. Dotychczasowe formularze zaświadczeń i wniosków mogą być stosowane do wyczerpania zapasów.

Zmiany w dotychczasowych formularzach dotyczą przede wszystkim usunięcia miejsca na wpisanie NIP oraz udostępnienie możliwości podania numeru konta bankowego, jeśli ubezpieczony życzy sobie otrzymać zasiłek na konto.

Nowy formularz ZUS Z-3 dotyczący pracowników nie zawiera innych zmian niż wyżej wymienione. Natomiast ZUS Z-3a od 9 maja 2012 r. nie stosuje się już do osób prowadzących działalność, osób z nimi współpracujących oraz duchownych. Osoby te mogą - do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. - do wniosku o zasiłek dołączać formularz ZUS Z-3a, ale w "starej" wersji. Dla tych ubezpieczonych określono nowy formularz o symbolu ZUS Z-3b. Wpisuje się w nim dane płatnika składek i dane osobowe ubezpieczonego (bez NIP), informacje o tytule objęcia ubezpieczeniem chorobowym i ewentualnych przyczynach powstania niezdolności do pracy (wypadek, choroba zawodowa) oraz numer rachunku bankowego, jeśli ubezpieczony wyraził wolę otrzymywania zasiłku na konto w banku.

Od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia do wypłaty zasiłku macierzyńskiego służyć może kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, a nie jak dotychczas oryginał tego dokumentu. W związku z tym osoba ubezpieczona przedłoży u płatnika zasiłku oryginał dokumentu, który zostanie jej zwrócony po sporządzeniu przez płatnika kopii i potwierdzeniu jej za zgodność z oryginałem.

W celu wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, przysługującego kobietom, z którymi w okresie ciąży rozwiązano umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie trzeba już przedkładać zaświadczenia powiatowego urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia. Obecnie wystarczy oświadczenie złożone przez ubezpieczoną o niezapewnieniu jej innego zatrudnienia.

Przepisami rozporządzenia uregulowano też dokumentację służącą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego. Przypomnijmy, że dotychczas dowody do wypłaty zasiłku za okres tych urlopów były wymienione jedynie w treści komentarza ZUS do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ponadto zlikwidowano formularze karty zasiłkowej (ZUS Z-17), zastępczej asygnaty zasiłkowej (ZUS Z-7) oraz listy płatniczej zasiłków (ZUS Z-19). Oznacza to, że płatnicy zasiłków mogą ewidencjonować wypłaty w sposób dowolny.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60