zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (772) z dnia 10.06.2012

Zmiany w dokumentowaniu prawa do zasiłków

W zakresie dokumentowania prawa do zasiłków i ich wysokości od 9 maja 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r., pod poz. 444. Rozporządzenie określa dowody i nowe wzory zaświadczeń stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków. Dotychczasowe formularze zaświadczeń i wniosków mogą być stosowane do wyczerpania zapasów.

Zmiany w dotychczasowych formularzach dotyczą przede wszystkim usunięcia miejsca na wpisanie NIP oraz udostępnienie możliwości podania numeru konta bankowego, jeśli ubezpieczony życzy sobie otrzymać zasiłek na konto.

Nowy formularz ZUS Z-3 dotyczący pracowników nie zawiera innych zmian niż wyżej wymienione. Natomiast ZUS Z-3a od 9 maja 2012 r. nie stosuje się już do osób prowadzących działalność, osób z nimi współpracujących oraz duchownych. Osoby te mogą - do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. - do wniosku o zasiłek dołączać formularz ZUS Z-3a, ale w "starej" wersji. Dla tych ubezpieczonych określono nowy formularz o symbolu ZUS Z-3b. Wpisuje się w nim dane płatnika składek i dane osobowe ubezpieczonego (bez NIP), informacje o tytule objęcia ubezpieczeniem chorobowym i ewentualnych przyczynach powstania niezdolności do pracy (wypadek, choroba zawodowa) oraz numer rachunku bankowego, jeśli ubezpieczony wyraził wolę otrzymywania zasiłku na konto w banku.

Od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia do wypłaty zasiłku macierzyńskiego służyć może kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, a nie jak dotychczas oryginał tego dokumentu. W związku z tym osoba ubezpieczona przedłoży u płatnika zasiłku oryginał dokumentu, który zostanie jej zwrócony po sporządzeniu przez płatnika kopii i potwierdzeniu jej za zgodność z oryginałem.

W celu wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, przysługującego kobietom, z którymi w okresie ciąży rozwiązano umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie trzeba już przedkładać zaświadczenia powiatowego urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia. Obecnie wystarczy oświadczenie złożone przez ubezpieczoną o niezapewnieniu jej innego zatrudnienia.

Przepisami rozporządzenia uregulowano też dokumentację służącą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego. Przypomnijmy, że dotychczas dowody do wypłaty zasiłku za okres tych urlopów były wymienione jedynie w treści komentarza ZUS do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ponadto zlikwidowano formularze karty zasiłkowej (ZUS Z-17), zastępczej asygnaty zasiłkowej (ZUS Z-7) oraz listy płatniczej zasiłków (ZUS Z-19). Oznacza to, że płatnicy zasiłków mogą ewidencjonować wypłaty w sposób dowolny.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60