zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (772) z dnia 10.06.2012

Zmiany w dokumentowaniu prawa do zasiłków

W zakresie dokumentowania prawa do zasiłków i ich wysokości od 9 maja 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 r., pod poz. 444. Rozporządzenie określa dowody i nowe wzory zaświadczeń stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków. Dotychczasowe formularze zaświadczeń i wniosków mogą być stosowane do wyczerpania zapasów.

Zmiany w dotychczasowych formularzach dotyczą przede wszystkim usunięcia miejsca na wpisanie NIP oraz udostępnienie możliwości podania numeru konta bankowego, jeśli ubezpieczony życzy sobie otrzymać zasiłek na konto.

Nowy formularz ZUS Z-3 dotyczący pracowników nie zawiera innych zmian niż wyżej wymienione. Natomiast ZUS Z-3a od 9 maja 2012 r. nie stosuje się już do osób prowadzących działalność, osób z nimi współpracujących oraz duchownych. Osoby te mogą - do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r. - do wniosku o zasiłek dołączać formularz ZUS Z-3a, ale w "starej" wersji. Dla tych ubezpieczonych określono nowy formularz o symbolu ZUS Z-3b. Wpisuje się w nim dane płatnika składek i dane osobowe ubezpieczonego (bez NIP), informacje o tytule objęcia ubezpieczeniem chorobowym i ewentualnych przyczynach powstania niezdolności do pracy (wypadek, choroba zawodowa) oraz numer rachunku bankowego, jeśli ubezpieczony wyraził wolę otrzymywania zasiłku na konto w banku.

Od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia do wypłaty zasiłku macierzyńskiego służyć może kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, a nie jak dotychczas oryginał tego dokumentu. W związku z tym osoba ubezpieczona przedłoży u płatnika zasiłku oryginał dokumentu, który zostanie jej zwrócony po sporządzeniu przez płatnika kopii i potwierdzeniu jej za zgodność z oryginałem.

W celu wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, przysługującego kobietom, z którymi w okresie ciąży rozwiązano umowy o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie trzeba już przedkładać zaświadczenia powiatowego urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia. Obecnie wystarczy oświadczenie złożone przez ubezpieczoną o niezapewnieniu jej innego zatrudnienia.

Przepisami rozporządzenia uregulowano też dokumentację służącą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego. Przypomnijmy, że dotychczas dowody do wypłaty zasiłku za okres tych urlopów były wymienione jedynie w treści komentarza ZUS do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ponadto zlikwidowano formularze karty zasiłkowej (ZUS Z-17), zastępczej asygnaty zasiłkowej (ZUS Z-7) oraz listy płatniczej zasiłków (ZUS Z-19). Oznacza to, że płatnicy zasiłków mogą ewidencjonować wypłaty w sposób dowolny.

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60