zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (326) z dnia 10.10.2012

Zasiłek chorobowy po świadczeniu rehabilitacyjnym

Pracownik po wykorzystaniu okresu zasiłkowego przez 3 miesiące przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Podczas kolejnego badania lekarz orzecznik ZUS nie przedłużył okresu pobierania tego świadczenia. Pracownik nie zgłosił się do pracy po zakończeniu świadczenia, tylko dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione przez innego lekarza niż poprzednie (niezawierające kodu literowego "A"). Czy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie, a następnie zasiłek chorobowy?

Pracodawca nie ma podstaw do wypłaty wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku, ponieważ pracownik wykorzystał już pełen 182-dniowy okres zasiłkowy. Nie ma znaczenia, że trwająca obecnie niezdolność do pracy mogła zostać spowodowana inną chorobą (świadczy o tym brak kodu literowego "A"), bowiem w niezdolności do pracy nie wystąpiła przerwa.

Zasiłek chorobowy wypłaca się przez czas trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeśli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży, okres ten jest dłuższy i wynosi 270 dni (art. 8 ustawy zasiłkowej).

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy bez względu na to czy zostały spowodowane tą samą, czy też inną chorobą. Jeżeli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności - może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to wypłaca się - na podstawie decyzji ZUS - przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Z powyższego wynika, że świadczenie rehabilitacyjne nie stanowi przerwy w niezdolności do pracy, lecz jest przedłużeniem okresu pobierania świadczeń z tytułu choroby.

W przypadku gdy lekarz orzecznik ZUS, w którego kompetencji jest zakwalifikowanie stanu zdrowia pracownika do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, przyznaje to świadczenie na krótki okres (tu trzech miesięcy), a w tym czasie pracownik nie odzyska zdolności do pracy, może wystąpić o przedłużenie świadczenia na dalszy okres, nieprzekraczający łącznie 12 miesięcy. Jeżeli jednak lekarz orzecznik ZUS nie przedłuży okresu świadczenia rehabilitacyjnego, a niezdolność do pracy trwa nadal, to pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS, a następnie - od decyzji ZUS - prawo odwołania do właściwego sądu.

Ważne: Pracownikowi nie przysługuje prawo do ponownego korzystania ze świadczeń chorobowych w nowym okresie zasiłkowym, jeżeli niezdolność do pracy powstała bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym.

W związku z powyższym przedłożone przez pracownika zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA stanowi jedynie usprawiedliwienie nieobecności w pracy, bez prawa do świadczeń z tego tytułu. Pracownik nabyłby prawo do wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego w nowym okresie zasiłkowym, gdyby wrócił do pracy po wykorzystaniu świadczenia rehabilitacyjnego i odzyskaniu zdolności do pracy, a następnie ponownie stał się niezdolny do pracy z powodu choroby (innej niż poprzednia gdyby niezdolność ta powstała przed upływem 60 dni od zakończenia świadczenia rehabilitacyjnego).

 

www.Zasilki.pl - Zasiłek chorobowy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekChorobowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60