zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (532) z dnia 10.05.2021

Wliczenie wynagrodzenia za przestój ekonomiczny do podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego

1) Pracownik pełnoetatowy jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Na początku maja 2021 r. przez kilka dni sprawował osobistą opiekę nad chorym 4-letnim dzieckiem. W okresie, z którego mamy obliczyć podstawę wymiaru świadczenia, w firmie przez trzy miesiące (od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 r.)obowiązywał przestój ekonomiczny wprowadzony art. 15g specustawy. W tym czasie wynagrodzenie pracownika zostało obniżone do kwoty minimalnej. Czy miesiące, w których obowiązywał przestój należy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego?

Pracownikowi, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 14 lat i spełnia warunki określone w rozdziale 7 ustawy zasiłkowej, przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Za wynagrodzenie przyjmowane do podstawy rozumie się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej).

Określona grupa przedsiębiorców, u których m.in. wystąpił znaczny spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może na mocy przepisów specustawy wprowadzić przestój ekonomiczny i obniżyć pracownikom wynagrodzenia. Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (art. 15g ust. 6 specustawy).

Ważne: Dla celów zasiłkowych wynagrodzenie za przestój ekonomiczny traktowane jest na równi z wynagrodzeniem za dni przepracowane.

Wynagrodzenie przestojowe jest więc uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego (a także wynagrodzenia chorobowego i innych zasiłków z ubezpieczeń społecznych) na ogólnych zasadach wynikających z ustawy zasiłkowej. Oznacza to, że podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Nie ma tu natomiast zastosowania art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej uprawniający do wyłączenia z podstawy wymiaru zasiłku wynagrodzenia za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. Okres przestoju jest zaliczany do czasu pracy. Co prawda w czasie przestoju pracownik nie świadczy pracy, ale jak już wyjaśniono wcześniej pozostaje on w gotowości do jej podjęcia.

Przykład

Przyjmujemy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, w umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł, a w okresie przestoju ekonomicznego zostało ono obniżone do kwoty 2.800 zł. Od 4 do 7 maja 2021 r. pracownik sprawował osobistą opiekę nad chorym 4-letnim synem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego.

Podstawę wymiaru tego zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od maja 2020 r. do kwietnia 2021 r. (w tym także za okres przestoju ekonomicznego) w wysokości 3.516,32 zł, tj. [(4.500 zł - 616,95 zł) x 9 m-cy] + [(2.800 zł - 383,88 zł) x 3 m-ce] = 42.195,81 zł; 42.195,81 zł : 12 m-cy = 3.516,32 zł.


2) Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 3.900 zł. Przez kilka dni kwietnia 2021 r. sprawował on osobistą opiekę nad chorym 5-letnim dzieckiem. W jednym z miesięcy, które należało uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego pracownik był objęty przestojem ekonomicznym, o którym mowa w art. 15g specustawy, przy czym przez pierwsze 6 dni tego miesiąca chorował, nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego. W okresie przestoju jego wynagrodzenie zostało obniżone do kwoty 2.800 zł. W jaki sposób dokonać uzupełnienia wynagrodzenia za ten miesiąc?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej, jeżeli w okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych (np. z powodu choroby), przy ustalaniu tej podstawy wyłącza się lub przyjmuje, po uzupełnieniu według zasad określonych w art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej, wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował odpowiednio mniej niż połowę lub co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. Jeśli pracownikowi, tak jak w pytaniu, przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, to jako uzupełnione przyjmuje się wynagrodzenie określone w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy (art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej), po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika.

Wprowadzenie przestoju ekonomicznego odbywa się na mocy porozumienia zawartego przez pracodawcę z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników (art. 15g ust. 11 specustawy). Określa ono warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju, dokonuje też modyfikacji treści umów o pracę w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia za pracę. Pracownik z pytania w "normalnych" warunkach pracy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.900 zł, natomiast w okresie przestoju ekonomicznego zostało ono obniżone do kwoty minimalnego, czyli do 2.800 zł. Stąd też uzupełniając wynagrodzenie za miesiąc objęty przestojem ekonomicznym, w którym pracownik przez kilka dni chorował, jako uzupełnione należy przyjąć wynagrodzenie przestojowe w stawce za cały miesiąc (po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne, które sfinansowałby pracownik).

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania. Przestój ekonomiczny został w firmie wprowadzony od 1 do 30 czerwca 2020 r. Pracownik od 1 do 6 czerwca 2020 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Za ten miesiąc otrzymał wynagrodzenie chorobowe w wysokości 538,44 zł oraz wynagrodzenie przestojowe w kwocie 2.240,02 zł.

W okresie od 26 do 30 kwietnia 2021 r. pracownik sprawował osobistą opiekę nad chorym 5-letnim dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego. Podstawę jego wymiaru stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r., przy czym wynagrodzenie za czerwiec 2020 r. podlega uzupełnieniu do kwoty wynikającej z porozumienia dotyczącego przestoju. Podstawa wymiaru wynosiła 3.286,21 zł, zgodnie z wyliczeniem: (3.900 zł - 534,69 zł) x 11 m-cy + (2.800 zł - 383,88 zł) x 1 m-c = 39.434,53 zł; 39.434,53 zł : 12 m-cy = 3.286,21 zł.

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.