zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 1.08.2023

Wysokość zasiłku opiekuńczego przysługującego wkrótce po świadczeniu rehabilitacyjnym

Pracownik w okresie od 3 marca do 30 czerwca 2023 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Podstawa wymiaru wcześniej pobieranego zasiłku chorobowego została więc zwaloryzowana wskaźnikiem 103,9%. Krótko po powrocie do pracy otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem. Czy jako podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego należy przyjąć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego sprzed czy po jej waloryzacji dla celów wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego?

Jako podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego należy przyjąć zwaloryzowaną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.

Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 w zw. z art. 47 ustawy zasiłkowej). Przy czym, zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej, nie ustala się nowej podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo wystąpiła przerwa krótsza niż miesiąc kalendarzowy.

Wyjątek od powyższego stanowi okoliczność zmiany wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym powstała konieczność sprawowania opieki (lub w miesiącach wcześniejszych). W takim bowiem przypadku podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowiłoby wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy - art. 40 ustawy zasiłkowej.

W sytuacji gdy tak jak w pytaniu pracownik po okresie korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego nabył prawo do zasiłku opiekuńczego (lub innego świadczenia), obowiązuje ogólna zasada dotycząca ustalania podstawy jego wymiaru. Stąd też, jeśli między tymi świadczeniami nie było przerwy albo była ona krótsza niż miesiąc kalendarzowy i w międzyczasie nie nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi podstawa wymiaru ostatnio wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego.

Ważne: Jeśli podstawa wymiaru ostatnio wypłacanego świadczenia rehabilitacyjnego podlegała waloryzacji, to podstawę wymiaru kolejnego zasiłku stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego (por. komentarz ZUS do ustawy zasiłkowej).

Zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego będzie przyjmowana jako podstawa wymiaru kolejnych ewentualnych świadczeń chorobowych do czasu powstania przerwy między nimi wynoszącej co najmniej miesiąc kalendarzowy.

Przykład 1

Pracownik jest wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości 4.900 zł. W okresie od 2 września 2022 r. do 2 marca 2023 r. (182 dni) był niezdolny do pracy z powodu choroby. Podstawę wymiaru wynagrodzenia, a następnie zasiłku chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. w wysokości 4.228,21 zł, według wyliczenia: (4.900 zł - 671,79 zł) x 12 m-cy : 12 m-cy.

Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące (od 3 marca do 30 czerwca 2023 r.). Pierwszy dzień tego świadczenia przypadał w I kwartale 2023 r., w którym wskaźnik waloryzacji wynosił 103,9%. Podstawa wymiaru zasiłku po waloryzacji wyniosła więc 4.393,11 zł (4.228,21 zł x 103,9%).

Od 5 do 10 lipca 2023 r. pracownik sprawował osobistą opiekę nad chorym 6-letnim dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego. Jako podstawę wymiaru zasiłku przyjęto kwotę 4.393,11 zł.

Przykład 2

Przyjmujemy założenia z przykładu 1, z tym że pracownik po kilku dniach od powrotu do pracy ponownie stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i wystąpił do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na kolejny okres. Decyzją ZUS świadczenie rehabilitacyjne zostało mu przyznane na dwa miesiące, tj. od 1 lipca do 29 sierpnia 2023 r., przy czym pracodawca dokona wypłaty świadczenia z wyłączeniem dni, w których pracownik wykonywał pracę. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota 4.393,11 zł (nie podlega ona ponownej waloryzacji, gdyż przeprowadza się ją tylko raz).


Zwracamy uwagę!
Mimo nieustalania nowej podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego w okolicznościach wskazanych w pytaniu mogłaby wystąpić konieczność przeliczenia już obliczonej podstawy wymiaru. Z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby pracownik otrzymywał składnik wynagrodzenia, który został przyjęty do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, a nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego (lub odwrotnie). Przeliczenie miałoby na celu wyłączenie (lub włączenie) tego składnika z ustalonej już podstawy wymiaru, z zastrzeżeniem, że przeliczoną podstawę wymiaru należałoby zwaloryzować wskaźnikiem 103,9%, co obrazuje przykład 3.

Przykład 3

Przyjmujemy założenia z przykładu 1 oraz dodatkowo, że pracownik otrzymuje też dodatek funkcyjny (450 zł) zmniejszany wyłącznie za okresy pobierania zasiłku opiekuńczego. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, którą należy przyjąć jako podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego podlega przeliczeniu poprzez uwzględnienie kwot dodatku funkcyjnego wypłaconego za okres od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. Podstawa wymiaru po przeliczeniu wyniosła 4.616,51 zł, tj. [(4.900 zł + 450 zł) - 733,49 zł] x 12 m-cy : 12 m-cy = 4.616,51 zł, a po waloryzacji - 4.796,55 zł (4.616,51 zł x 103,9%).

www.Zasilki.pl - Zasiłek opiekuńczy:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.