zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (417) z dnia 1.08.2016

Prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres po poronieniu ciąży

Pracownica po poronieniu ciąży korzystała z urlopu wypoczynkowego i w tym czasie ubiegała się o wydanie aktu urodzenia dziecka. Po dwóch tygodniach przedłożyła pracodawcy ten dokument. Czy należało anulować urlop wypoczynkowy i w to miejsce udzielić urlopu macierzyńskiego oraz wypłacać zasiłek macierzyński?

Tak. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka (art. 1801 § 1 K.p.). Urlop ten jest obligatoryjny i rozpoczyna się nie później niż w dniu porodu. Urlop wypoczynkowy w tej sytuacji nie dochodzi do skutku, zatem w myśl art. 165 K.p. pracodawca jest obowiązany przesunąć go na termin późniejszy.

Pracownicy, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego, przysługuje zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, a następnie urlopu rodzicielskiego. W razie urodzenia martwego dziecka zasiłek ten przysługuje w wymiarze 8 tygodni (56 dni) po porodzie. Jego wysokość wynosi 100% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru zasiłku.

Ważne: Dowodem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres udzielonego urlopu macierzyńskiego jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika zasiłku.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.), odpis skrócony aktu urodzenia zawiera: nazwisko, imię (imiona) oraz płeć dziecka, kraj, datę i miejsce urodzenia, nazwiska rodowe i imiona rodziców.

W razie urodzenia martwego dziecka, w odpisie skróconym aktu urodzenia poza ww. danymi zamieszczana jest adnotacja, że dziecko urodziło się martwe. Zatem w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego pracodawca powinien otrzymać taki właśnie dokument.

Zwracamy uwagę! Pracownica po poronieniu ciąży nie musiała wnioskować o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego. W czasie oczekiwania na wydanie odpisu aktu urodzenia dziecka mogła ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego. Jeśli w takiej sytuacji lekarz wystawi zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, to wysokość zasiłku od następnego dnia po poronieniu wynosi 80% lub za okres pobytu w szpitalu - 70% kwoty stanowiącej podstawę jego wymiaru. Krótszy jest również okres płatności zasiłku. W okresie ciąży jego wymiar wynosił 270 dni, natomiast po poronieniu okres zasiłkowy nie może przekroczyć 182 dni (do których wlicza się część wykorzystaną przed poronieniem). Otrzymanie aktu urodzenia dziecka spowodowałoby przekwalifikowanie zasiłku chorobowego (za okres nie dłuższy niż 8 tygodni po porodzie) na zasiłek macierzyński, a co za tym idzie jego wyrównanie do 100% podstawy wymiaru.

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60