zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenia rehabilitacyjne, świadczenia rodzinne
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (933) z dnia 1.12.2016

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorcy do kwoty świadczenia rodzicielskiego - stanowisko ZUS

Zgodnie z art. 31 ust. 3a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), dalej: ustawy zasiłkowej, w przypadku gdy obliczona zgodnie z przepisami tej ustawy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego (tj. 1.000 zł), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości tego świadczenia. Jeśli zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, jego podwyższenie ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany. Przy ustalaniu miesięcznej kwoty zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie której ustalana jest kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, uwzględnia się ulgi podatkowe oraz indywidualną stawkę procentową podatku dotyczące świadczeniobiorcy. Podwyższenie zasiłku podlega finansowaniu z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe ma zastosowanie do wszystkich ubezpieczonych, w tym także do zleceniobiorców.

Co jednak istotne, zleceniodawca, będący płatnikiem zasiłków, nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od zasiłków wypłaconych zleceniobiorcom, kwalifikowanych podatkowo do przychodów z innych źródeł. Nasze Wydawnictwo zwróciło się zatem do ZUS z pytaniem: "Czy zleceniodawca będący płatnikiem zasiłków, ustalając wysokość podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego, powinien kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszyć o zaliczkę na podatek dochodowy ustaloną od kwoty tego zasiłku?"

W dniu 10 października 2016 r. ZUS wyjaśnił, że: "(...) W przypadku, gdy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest obliczana i pobierana przez płatnika składek od wypłacanych miesięcznych kwot zasiłku macierzyńskiego, to kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego jest ustalana jako różnica pomiędzy kwotą świadczenia rodzicielskiego, a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego ustaloną do wypłaty. Wykazanie przez świadczeniobiorcę wypłaconego zasiłku macierzyńskiego w rocznym zeznaniu podatkowym nie ma wpływu na obliczenie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. (...)"

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego wypłaconego zleceniobiorcy będzie różniła się zależnie od tego, kto jest płatnikiem zasiłku: ZUS czy zleceniodawca. Przykładowo, jeśli zleceniobiorcy określono wynagrodzenie za wykonywanie umowy w wysokości 1.000 zł miesięcznie, to zasiłek macierzyński za cały 30-dniowy miesiąc (wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru) wynosi 690,30 zł. Wysokość podwyższenia tego zasiłku wypłacona przez:

  • zleceniodawcę - wyniesie 309,70 zł, tj. 1.000 zł - 690,30 zł = 309,70 zł,
     
  • ZUS - wyniesie 433,70 zł, według wyliczenia:
    690 zł × 18% = 124,20 zł, po zaokrągleniu 124 zł (zaliczka na podatek dochodowy), 690,30 zł - 124 zł = 566,30 zł (zasiłek "netto"),
    1.000 zł - 566,30 zł = 433,70 zł.

www.Zasilki.pl - Zasiłek macierzyński:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.ZasilekMacierzynski.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60